Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
   • 710 Politične stranke
   • 720 Družbenopolitične organizacije
   • 730 Sindikalne organizacije
   • 740 Poklicna, interesna in delodajalska združenja
   • 750 Društva
    • 751 Znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna društva
    • 752 Kulturna in umetniška društva
    • 753 Nacionalna in politična društva
    • 754 Športna in rekreativna društva
     • SI AS 638 Društvo ostrostrelcev v Ljubljani (1831-1934)
     • SI AS 639 Drsalno društvo v Ljubljani (1881-1929)
     • SI AS 641 Telovadno društvo Sokol v Ljubljani (1862-1981)
     • SI AS 646 Sokolsko društvo v Št. Vidu nad Ljubljano (1918-1941)
     • SI AS 650 Društvo za raziskovanje jam (1910-1931)
     • SI AS 1176 Planinska zveza Slovenije (1918-1992)
      • SI AS 1176/1 Predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik (1976-1979)
      • SI AS 1176/2 Predsednik Planinske zveze Slovenije Tomaž Banovec (1979-1981)
      • SI AS 1176/3 Častni predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik (1979-1983)
      • SI AS 1176/4 Plenum Planinske zveze Slovenije (1948)
      • SI AS 1176/5 Predsedstvo Planinske zveze Slovenije (1963-1965)
      • SI AS 1176/6 Sekretariat Planinske zveze Slovenije (1973-1975)
      • SI AS 1176/7 Izredna skupščina Planinske zveze Slovenije (1963-1974)
      • SI AS 1176/8 Redna skupščina Planinske zveze Slovenije (1969-1981)
      • SI AS 1176/9 Statut Planinske zveze Slovenije (1969-1976)
      • SI AS 1176/10 Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (1958-1973)
      • SI AS 1176/11 Glavni odbor Planinske zveze Slovenije (1955-1982)
      • SI AS 1176/12 Izvršni odbor Planinske zveze Slovenije (1975-1982)
      • SI AS 1176/13 Meddruštveni odbori planinskih društev (1965-1982)
      • SI AS 1176/14 Nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije (1956-1968)
      • SI AS 1176/15 Gospodarski odsek Odbora za planinstvo in alpinistiko pri Fizkulturni zvezi Slovenije (1948-1950)
      • SI AS 1176/16 Zaposlovanja (1946-1969)
      • SI AS 1176/17 Samoupravni sporazumi Planinske zveze Slovenije (1973-1976)
      • SI AS 1176/18 Organizacijska komisija Planinske zveze Slovenije (1952-1981)
      • SI AS 1176/19 Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije (1966-1973)
      • SI AS 1176/20 Mladinska komisija - Mednarodna zveza planinskih društev (1974-1982)
      • SI AS 1176/21 Komisija za gorsko reševalno službo Planinske zveze Slovenije (1961-1981)
      • SI AS 1176/22 Disciplinska komisija Planinske zveze Slovenije (1955-1970)
       • SI AS 1176/22/1 Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti uslužbencev PZS in planinskih društev (1955)
       • SI AS 1176/22/2 Disciplinski pravilnik (1956)
       • SI AS 1176/22/3 Disciplinska zadeva v letu 1959 (1959)
       • SI AS 1176/22/4 Disciplinska zadeva v letu 1959 (1959-1961)
       • SI AS 1176/22/5 Disciplinska zadeva v letu 1955 (1955)
       • SI AS 1176/22/6 Disciplinska zadeva v letu 1956 (1956-1958)
       • SI AS 1176/22/7 Disciplinska zadeva v letu 1955 (1955)
       • SI AS 1176/22/8 Disciplinska zadeva v letu 1960 (1960)
       • SI AS 1176/22/9 Disciplinska zadeva v letu 1960 (1960-1961)
       • SI AS 1176/22/10 Disciplinska zadeva v letu 1962 (1962)
       • SI AS 1176/22/11 Disciplinska zadeva v letu 1962 (1962)
       • SI AS 1176/22/12 Miklavž Prosenc, spregled kazni (1961-1963)
       • SI AS 1176/22/13 Kazenska prijava zoper člane PD Mengeš (1963)
       • SI AS 1176/22/14 Kazenska prijava zoper Virag Štefana, upravnika koče na Slavniku (1964)
       • SI AS 1176/22/15 Kazenska prijava neredov v Roblekovem domu (1965)
       • SI AS 1176/22/16 Ukor za upravnika Cojzove koče na Kokrskem sedlu (1965)
       • SI AS 1176/22/17 Disciplinska zadeva v letu 1967 (1967)
       • SI AS 1176/22/18 Disciplinska zadeva v letu 1968 (1968-1969)
       • SI AS 1176/22/19 Disciplinska zadeva v letu 1970 (1970)
       • SI AS 1176/22/20 Načrt disciplinskega pravilnika PZS
       • SI AS 1176/22/21 Pravilnik za delo disciplinskih organov planinske organizacije v Sloveniji
      • SI AS 1176/23 Propagandna komisija Planinske zveze Slovenije (1965-1981)
      • SI AS 1176/24 Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije (1967-1982)
      • SI AS 1176/25 Komisija za inozemski planski turizem in stike s tujino Planinske zveze Slovenije (1967-1980)
      • SI AS 1176/26 Komisija za planinska pota Planinske zveze Slovenije (1965-1982)
      • SI AS 1176/27 Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (1968-1977)
      • SI AS 1176/28 Kulturno-literarna komisija Planinske zveze Slovenije (1967-1979)
      • SI AS 1176/29 Komisija za odprave v tuja gorstva Planinske zveze Slovenije (1960-1982)
      • SI AS 1176/30 Komisija za priznanja in nagrade Planinske zveze Slovenije (1967-1978)
      • SI AS 1176/31 Bloudkove nagrade in plakete (1966-1975)
      • SI AS 1176/32 Državna odlikovanja (1966-1968)
      • SI AS 1176/33 Komisija za vzgojo in izobraževanje Planinske zveze Slovenije (1971-1980)
      • SI AS 1176/34 Komisija za varstvo narave Planinske zveze Slovenije (1967-1976)
      • SI AS 1176/35 Komisija za opremo Planinske zveze Slovenije (1970-1971)
      • SI AS 1176/36 Komisija za popotništvo Planinske zveze Slovenije (1981-1982)
      • SI AS 1176/37 Inventurna komisija Planinske zveze Slovenije (1976-1981)
      • SI AS 1176/38 Komisija za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito Planinske zveze Slovenije (1976-1979)
      • SI AS 1176/39 Planinsko društvo Ajdovščina (1969-1978)
      • SI AS 1176/40 Planinsko društvo Aero Celje (1973-1981)
      • SI AS 1176/41 Akademsko planinsko društvo Ljubljana (1961-1973)
      • SI AS 1176/42 Planinsko društvo Avtomontaža Ljubljana (1962-1970)
      • SI AS 1176/43 Planinsko društvo Avtotehna Ljubljana (1976)
      • SI AS 1176/44 Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec (1981-1982)
      • SI AS 1176/45 Planinsko društvo Bled (1961-1980)
      • SI AS 1176/46 Planinsko društvo Bohinjska Bistrica (1961-1972)
      • SI AS 1176/47 Planinsko društvo Bohinj - Srednja vas (1961-1978)
      • SI AS 1176/48 Planinsko društvo Bohor Senovo (1982)
      • SI AS 1176/49 Planinsko društvo Bovec (1961-1981)
      • SI AS 1176/50 Planinsko društvo Drago Bregar, Tiskarna ljudska pravica Ljubljana (1979-1980)
      • SI AS 1176/51 Planinsko društvo Brežice (1964-1982)
      • SI AS 1176/52 Planinsko društvo Celje (1961-1977)
      • SI AS 1176/53 Slovensko Planinsko društvo Celovec (1968-1974)
      • SI AS 1176/54 Planinsko društvo Cerknica (1961-1969)
      • SI AS 1176/55 Planinsko društvo Cerkno (1961-1977)
      • SI AS 1176/56 Beneško planinsko društvo Čedad (1976)
      • SI AS 1176/57 Planinsko društvo Črna na Koroškem (1962-1979)
      • SI AS 1176/58 Planinsko društvo Črnomelj (1961-1978)
      • SI AS 1176/59 Planinsko društvo Črnuče (1964-1977)
      • SI AS 1176/60 Planinsko društvo Dol pri Hrastniku (1961-1981)
      • SI AS 1176/61 Planinsko društvo Domžale (1962-1977)
      • SI AS 1176/62 Planinsko društvo Dovje - Mojstrana (1961-1981)
      • SI AS 1176/63 Planinsko društvo Dravograd (1965-1981)
      • SI AS 1176/64 Planinsko društvo Fram (1972-1978)
      • SI AS 1176/65 Planinsko društvo Gorje (1961-1981)
      • SI AS 1176/66 Slovensko planinsko društvo Gorica (1958-1977)
      • SI AS 1176/67 Planinsko društvo Gornja Radgona (1964-1974)
      • SI AS 1176/68 Planinsko društvo Gornji Grad (1962-1981)
      • SI AS 1176/69 Planinsko društvo Gozd Martuljk (1964-1977)
      • SI AS 1176/70 Planinsko društvo Hrastnik (1960-1980)
      • SI AS 1176/71 Planinsko društvo Idrija (1961-1976)
      • SI AS 1176/72 Planinsko društvo Ig (1976-1979)
      • SI AS 1176/73 Planinsko društvo Ilirska Bistrica (1961-1979)
      • SI AS 1176/74 Planinsko društvo Impol Slovenska Bistrica (1961-1981)
      • SI AS 1176/75 Planinsko društvo Instalacija Ljubljana (1977-1981)
      • SI AS 1176/76 Planinsko društvo Iskra Ljubljana (1969-1978)
      • SI AS 1176/77 Planinsko društvo Javornik - Koroška Bela (1961-1980)
      • SI AS 1176/78 Planinsko društvo Jesenice (1961-1979)
      • SI AS 1176/79 Planinsko društvo Kamnik (1961-1981)
      • SI AS 1176/80 Planinsko društvo Kobarid (1961-1969)
      • SI AS 1176/81 Planinsko društvo Kočevje (1961-1979)
      • SI AS 1176/82 Obalno planinsko društvo Koper (1961-1979)
      • SI AS 1176/83 Planinsko društvo Kostanjevica na Krki (1963-1971)
      • SI AS 1176/84 Planinsko društvo Kozjak Maribor (1961-1973)
      • SI AS 1176/85 Planinsko društvo Kranj (1968-1980)
      • SI AS 1176/86 Planinsko društvo Kranjska Gora (1966-1981)
      • SI AS 1176/87 Planinsko društvo Križe (1963-1977)
      • SI AS 1176/88 Planinsko društvo Laško (1961-1979)
      • SI AS 1176/89 Planinsko društvo Lenart (1977-1979)
      • SI AS 1176/90 Planinsko društvo Lisca Sevnica (1961-1978)
      • SI AS 1176/91 Planinsko društvo Litija (1961-1975)
      • SI AS 1176/92 Planinsko društvo Litostroj Ljubljana (1961-1980)
      • SI AS 1176/93 Planinsko društvo Ljubljana - Matica (1965-1978)
      • SI AS 1176/94 Planinsko društvo Ljubljanske mlekarne
      • SI AS 1176/95 Planinsko društvo Ljubno ob Savinji (1961-1978)
      • SI AS 1176/96 Planinsko društvo Ljutomer (1961-1977)
      • SI AS 1176/97 Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju (1970-1978)
      • SI AS 1176/98 Planinsko društvo Loče (1974-1979)
      • SI AS 1176/99 Planinsko društvo Luče (1961-1979)
      • SI AS 1176/100 Planinsko društvo Luka Koper (1971-1973)
      • Open the next 100 entries ... (another 122 entries)
      • Go to the last entry ...
     • SI AS 1913 Športni klub Planina (1935-1943)
     • SI AS 1950 Telovadno društvo Sokol I v Ljubljani (1908-1933)
     • SI AS 2080 Košarkarska zveza Slovenije (1950-2012)
     • SI AS 2182 Jugoslovanski Sokol v svobodnem svetu (1943-1995)
    • 755 Društva za pomoč ljudem
    • 756 Stanovska društva
    • 757 Društva za varstvo okolja ter gojenje in vzrejo živali in rastlin
    • 759 Društva za duhovno življenje in druga društva
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database