Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
   • 010 Najvišje državne in avtonomne oblasti do 1918
   • 020 Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1945
   • 030 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1945 do 1991
   • 040 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1991
   • 050 Državne in avtonomne lokalne oblasti do 1945/1947
   • 060 Državne in samoupravne lokalne oblasti od 1945
   • 070 Posebni upravni organi in organizacije do 1945/1947
    • 071 Posebni organi za upravo, pravosodje in notranje in zunanje zadeve do 1945/1947
     • SI AS 5 Inšpektorat stanovske posesti v Ljubljani (1737-1866)
     • SI AS 15 Gubernijska registraturna direkcija v Ljubljani (1747-1849)
     • SI AS 23 Ilirska dvorna organizacijska komisija (1748-1822)
     • SI AS 25 Deželna komisija za davčno regulacijo v Ljubljani (1789-1900)
     • SI AS 41 Politična deželna organizacijska komisija za Kranjsko (1849-1854)
     • SI AS 44 Komisija za uvedbo okrajnih sodišč za Kranjsko (1849-1852)
     • SI AS 49 Deželna komisija za personalne zadeve mešanih okrajnih uradov na Kranjskem (1854-1865)
     • SI AS 51 Direkcija pomožnih uradov Deželne vlade v Ljubljani (1845-1918)
     • SI AS 59 Pisarna za zasedeno slovensko ozemlje v Ljubljani (1911-1930)
     • SI AS 98 Inšpektorat Ministrstva narodnega zdravja v Ljubljani (1924-1927)
     • SI AS 102 Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave v Ljubljani (19. st.-1920)
     • SI AS 103 Komisija za preosnovo javne uprave v Ljubljani (1919-1923)
     • SI AS 106 Disciplinska komisija 1. stopnje pri Pokrajinski upravi za Slovenijo v Ljubljani (1920-1923)
     • SI AS 107 Višja disciplinska komisija pri Pokrajinski upravi za Slovenijo v Ljubljani (1921-1923)
     • SI AS 174 Terezijanski kataster za Kranjsko (1747-1805)
     • SI AS 175 Jožefinski kataster za Kranjsko (1784-1790)
     • SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko (1823-1869)
      • L Ljubljanska kresija
       • L1 Laze (L1) - Sv. Agata, k.o.
       • L2 Dob, k.o.
       • L3 Planina pod Golico, k.o.
       • L5 Stara Oselica, k.o.
       • L6 Sv. Ana, k.o.
       • L7 Sv. Andrej, k.o.
       • L8 Ržiše, k.o.
       • L9 Zasip, k.o.
       • L10 Jesenice, k.o.
       • L11 Babni Vrt, k.o.
       • L12 Potoki, k.o.
       • L13 Sv. Barbara, k.o.
       • L14 Pšata, k.o.
       • L15 Podbrezje, k.o.
       • L16 Hrušica, k.o.
       • L17 Breg ob Savi, k.o.
       • L18 Brezje pri Radovljici, k.o.
       • L19 Brezovica, k.o.
       • L20 Brezovica pri Domžalah, k.o.
       • L21 Studenec - Ig, k.o.
       • L22 Podhom, k.o.
       • L23 Puštal, k.o.
       • L24 Sv. Klemen, k.o.
       • L25 Sv. Križ pri Kamniku, k.o.
       • L26 Sv. Križ pri Škofji Loki, k.o.
       • L27 Danje, k.o.
       • L28 Davča, k.o.
       • L29 Depala vas, k.o.
       • L30 Nemški Rovt, k.o.
       • L31 Dobje, k.o.
       • L32 Dobravica, k.o.
       • L33 Dobrava (L33) - Zalog, k.o.
       • L34 Dobrava pri Kropi, k.o.
        • grafični
         • L034A01 list A01
         • L034A02 list A02
         • L034A03 list A03
         • L034A04 list A04
         • L034A05 list A05
        • spisovni
       • L35 Blejska Dobrava, k.o.
       • L36 Dobrova pri Ljubljani, k.o.
       • L37 Dobrunje, k.o.
       • L39 Dolenja Dobrava, k.o.
       • L40 Dolenja vas, k.o.
       • L41 Dolenje Brdo, k.o.
       • L42 Dolenčice, k.o.
       • L43 Domžale, k.o.
       • L44 Dolsko, k.o.
       • L45 Doslovče, k.o.
       • L46 Draga, k.o.
       • L47 Dragomelj, k.o.
       • L48 Dražgoše, k.o.
       • L49 Dravlje, k.o.
       • L50 Drtija, k.o.
       • L52 Duplje, k.o.
       • L53 Železniki, k.o.
       • L54 Bitnje, k.o.
       • L55 Bistrica, k.o.
       • L56 Bohinjska Bistrica, k.o.
       • L57 Smlednik, k.o.
       • L58 Beričevo, k.o.
       • L59 Britof, k.o.
       • L60 Gameljne, k.o.
       • L61 Šenčur, k.o.
       • L62 Glince, k.o.
       • L63 Blagovica, k.o.
       • L64 Godešič, k.o.
       • L65 Godič, k.o.
       • L67 Zlato Polje, k.o.
       • L68 Golo Brdo, k.o.
       • L69 Golo, k.o.
       • L70 Gorenja vas, k.o.
       • L71 Goriče, k.o.
       • L72 Gorjuše, k.o.
       • L73 Grad, k.o.
       • L74 Gradišče (Ljubljana), k.o.
       • L75 Velika vas, k.o.
       • L76 Sv. Mohor, k.o.
       • L77 Hotič, k.o.
       • L78 Homec, k.o.
       • L79 Hotavlje, k.o.
       • L80 Hraše pri Radovljici, k.o.
       • L82 Hrastje, k.o.
       • L83 Hrastnik, k.o.
       • L85 Hruševka, k.o.
       • L86 Huje, k.o.
       • L87 Jama, k.o.
       • L88 Jarše, k.o.
       • L89 Ihan, k.o.
       • L90 Javornik, k.o.
       • L91 Javor, k.o.
       • L92 Ježica, k.o.
       • L93 Iška vas, k.o.
       • L94 Iška Loka, k.o.
       • L95 Št. Jošt, k.o.
       • L96 Kališče, k.o.
       • L97 Kandrše, k.o.
       • L98 Kokra, k.o.
       • L99 Kaplja vas, k.o.
       • L101 Ljubljana - Karlovškovo predmestje, k.o.
       • L102 Koroška Bela, k.o.
       • L103 Kašelj, k.o.
       • L104 Sv. Katarina, k.o.
       • L105 Kovor, k.o.
       • L106 Češnjica pri Kropi, k.o.
       • L107 Češnjica v Bohinju, k.o.
       • Open the next 100 entries ... (another 248 entries)
       • Go to the last entry ...
      • N Novomeška kresija
      • A Postojnska kresija
      • Legenda in pregledne karte
     • SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko (1823-1869)
     • SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško (1823-1869)
     • SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko (1811-1869)
     • SI AS 180 Kataster za Prekmurje (1858-1860)
     • SI AS 181 Reambulančni kataster za Kranjsko (1867-1882)
     • SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško (1869)
     • SI AS 183 Reambulančni kataster za Prekmurje (1909)
     • SI AS 203 Urad za selitve in kolonizacijo v Ljubljani (1941-1941)
     • SI AS 204 Zakonodajni urad v Ljubljani (1941-1943)
     • SI AS 205 Statistični urad v Ljubljani (1941-1945)
     • SI AS 217 Kataster za južni del Štajerske (1941-1945)
     • SI AS 464 Francoski konzulat na Reki (1789-1806)
     • SI AS 476 Francoski konzulat v Trstu (1788-1813)
     • SI AS 483 Gubernijska kaznilniška direkcija (1815-1829)
     • SI AS 1110 Jožefinski kataster za Štajersko (1784-1790)
     • SI AS 1111 Jožefinski kataster za Koroško (1784-1790)
     • SI AS 1545 Moška kaznilnica Maribor (1889-1941)
     • SI AS 1644 Upravna komisija za osvobojeno slovensko ozemlje (1943-1944)
     • SI AS 1648 Inšpekcija dela v Ljubljani (1904-1942)
     • SI AS 1742 Policijski zapori Begunje (1942-1945)
     • SI AS 1792 Direkcija zaporov Koper (1871-1945)
     • SI AS 1885 Konzulat Nezavisne države Hrvatske v Ljubljani (1941-1945)
    • 072 Posebni organi za gospodarstvo in finance do 1945/1947
    • 073 Posebni organi za negospodarstvo do 1945/1947
   • 080 Avtonomni in posebni upravni organi in organizacije od 1945
   • 090 Samoupravne interesne skupnosti
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database