Iskanje po tektoniki arhiva

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • A UPRAVA
   • AA Najvišje državne in avtonomne oblasti
    • AAA Najvišje državne in avtonomne oblasti do leta 1918
     • AAA1 Centralni uradi na Dunaju
     • AAA2 Oblasti na ravni dežele ali višji ravni
      • AAA21 Avtonomni organi
      • AAA22 Upravni organi
      • AAA23 Posebni avtonomni in upravni organi
      • AAA24 Zemljiški kataster
       • SI AS 173 Imenjska knjiga za Kranjsko (1539-1871)
       • SI AS 174 Terezijanski kataster za Kranjsko (1747-1805)
       • SI AS 175 Jožefinski kataster za Kranjsko (1784-1790)
       • SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko (1823-1869)
       • SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko (1823-1869)
       • SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško (1823-1869)
       • SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko (1811-1869)
       • SI AS 180 Kataster za Prekmurje (1858-1860)
       • SI AS 181 Reambulančni kataster za Kranjsko (1867-1882)
       • SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško (1869)
       • SI AS 183 Reambulančni kataster za Prekmurje (1909)
       • SI AS 1110 Jožefinski kataster za Štajersko (1784-1790)
       • SI AS 1111 Jožefinski kataster za Koroško (1784-1790)
    • AAB Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1941
    • AAC Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1941 do 1945
    • AAD Državne in avtonomne oblasti po letu 1945
   • AB Državne in avtonomne oblasti na lokalnem nivoju
  • B PRAVOSODJE
  • C VOJAŠTVO, OROŽNIŠTVO IN POLICIJA
  • D GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • E VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • F KULTURA, ZNANOST, ŠPORT IN INFORMIRANJE
  • G ZDRAVSTVO IN SOCIALA
  • H POLITIČNE STRANKE, DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE IN SINDIKATI
  • I DRUŠTVA IN ZDRUŽENJA
  • J VERSTVO
  • K ZEMLJIŠKA GOSPOSTVA
  • L OSEBNI IN RODBINSKI FONDI
  • M ARHIVSKE ZBIRKE
  • N ZBIRKE REPRODUKCIJ (KOPIJ) ARHIVSKEGA GRADIVA


Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS