Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
   • 010 Najvišje državne in avtonomne oblasti do 1918
   • 020 Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1945
   • 030 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1945 do 1991
   • 040 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1991
    • 041 Najvišji predstavniški in zakonodajni organi od 1991
    • 042 Vlade in vladne službe od 1991
     • SI AS 223 Vlada Republike Slovenije (1936-2015)
     • SI AS 1994 Služba vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (1991-2002)
     • SI AS 2046 Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (1955-2012)
     • SI AS 2113 Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce (1957-2010)
     • SI AS 2171 Urad Vlade Republike Slovenije za droge (1998-2009)
    • 043 Ministrstva od 1991
   • 050 Državne in avtonomne lokalne oblasti do 1945/1947
   • 060 Državne in samoupravne lokalne oblasti od 1945
   • 070 Posebni upravni organi in organizacije do 1945/1947
   • 080 Avtonomni in posebni upravni organi in organizacije od 1945
   • 090 Samoupravne interesne skupnosti
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database