Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
   • 710 Politične stranke
    • 711 Politične stranke do 1945
    • 712 Fašistične in nacionalsocialistične organizacije do 1945
    • 713 Politične stranke od 1989
     • SI AS 366 Socialistična stranka Slovenije (1990-1993)
     • SI AS 2111 Liberalna demokracija Slovenije (1976-2011)
     • SI AS 2117 Zeleni Slovenije (1990-1993)
   • 720 Družbenopolitične organizacije
   • 730 Sindikalne organizacije
   • 740 Poklicna, interesna in delodajalska združenja
   • 750 Društva
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database