Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
   • 310 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
    • 312 Splošne osnovne šole
     • SI AS 372 Osnovna šola Dolenji Logatec (1899-1956)
     • SI AS 373 Narodna šola Družbe sv. Cirila in Metoda na Blanči v Gorici (1911-1915)
     • SI AS 374 Osnovna šola Ihan (1941-1943)
     • SI AS 375 Deška ljudska šola Nemškega šolskega društva v Ljubljani (1885-1918)
     • SI AS 376 Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani (1938-1945)
     • SI AS 377 Zasebna ljudska šola Družbe sv. Cirila in Metoda na Muti (1900-1919)
     • SI AS 379 Ljudska šola na Vrhniki (1943-1944)
     • SI AS 381 Osnovna šola v Dvorski vasi (1930-1930)
   • 320 Srednje šolstvo
   • 330 Višje in visoko šolstvo
   • 340 Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database