Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
   • 710 Politične stranke
   • 720 Družbenopolitične organizacije
   • 730 Sindikalne organizacije
   • 740 Poklicna, interesna in delodajalska združenja
   • 750 Društva
    • 751 Znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna društva
     • SI AS 429 Slavistično društvo Slovenije (1934-1998)
     • SI AS 487 Zveza društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1962-1992)
     • SI AS 488 Ribiška zveza Slovenije (1952-1991)
     • SI AS 589 Geognostično-montanistično društvo za Kranjsko (1847-1863)
     • SI AS 590 Zdravniško društvo na Kranjskem (1861-1892)
     • SI AS 591 Juridično društvo v Ljubljani (1861-1871)
     • SI AS 603 Združenje jugoslovanskih inženirjev in arhitektov, sekcija Ljubljana (1935-1939)
     • SI AS 607 Arhivsko društvo Slovenije (1954-1995)
     • SI AS 619 Slovensko muzejsko društvo (1839-2013)
     • SI AS 621 Slovenska matica v Ljubljani (1863-1980)
     • SI AS 622 Družba sv. Cirila in Metoda v Ljubljani (1886- cca.1952)
     • SI AS 627 Prosvetna zveza v Ljubljani (1922-1940)
     • SI AS 633 Zveza delavskih univerz Slovenije (1960-1965)
     • SI AS 657 Socialno ekonomski inštitut v Ljubljani (1937-1943)
     • SI AS 695 Društvo konceptnih uradnikov politične uprave v Sloveniji (1919-1927)
     • SI AS 706 Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije (1974-1986)
     • SI AS 1173 Zveza arhitektov Slovenije (1951-1974)
     • SI AS 1174 Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1948-1977)
     • SI AS 1175 Zveza arheoloških društev Jugoslavije (1949-1991)
     • SI AS 1216 Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije (1966-1985)
     • SI AS 1270 Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1946-2006)
     • SI AS 1285 Umetnostno zgodovinsko društvo za Slovenijo (1921-1982)
     • SI AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (1917-2005)
     • SI AS 1989 Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (1926-2002)
     • SI AS 2027 Društvo slovenskih pisateljev (1938-1995)
     • SI AS 2031 Zveza društev pravnikov Republike Slovenije (1941-1975)
     • SI AS 2064 Historično društvo za Kranjsko (1843-1885)
     • SI AS 2088 Društvo slovenskih skladateljev (1946-2002)
     • SI AS 2152 Zveza lesarjev Slovenije (1951-2015)
     • SI AS 2191 Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev (1968-2011)
    • 752 Kulturna in umetniška društva
    • 753 Nacionalna in politična društva
    • 754 Športna in rekreativna društva
    • 755 Društva za pomoč ljudem
    • 756 Stanovska društva
    • 757 Društva za varstvo okolja ter gojenje in vzrejo živali in rastlin
    • 759 Društva za duhovno življenje in druga društva
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database