Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
   • 810 Zemljiška posestva
   • 820 Verske organizacije
   • 830 Družine in rodbine
   • 840 Posamezniki
    • SI AS 96 Paternost Metod (1909-1979)
    • SI AS 99 Vipotnik Janez (1941-1998)
    • SI AS 130 Kadilnik Franc (s.d. (brez datuma))
    • SI AS 158 Schwentner Lavoslav (1888-1936)
    • SI AS 293 Milčinski Janez (1911-1992)
    • SI AS 380 Potočnik Miha (1925-1995)
    • SI AS 382 Sušnik Lovro (1911-1945)
    • SI AS 418 Čurkina Iskra Vasiljevna (1961-1997)
    • SI AS 428 Golouh Rudolf (1890-1983)
    • SI AS 671 Zorman Ivan (18. st.-20. st.)
    • SI AS 679 Kavčič Stane (1919-1987)
    • SI AS 824 Adamič Louis (1939-1948)
    • SI AS 825 Adamič Ernest (1957-1971)
    • SI AS 826 Aškerc Anton (1910-1915)
    • SI AS 827 Ajlec Leopold (1919-1940)
    • SI AS 828 Avsenek Ivan (1927-1943)
    • SI AS 829 Ažman Jože (1920-1920)
    • SI AS 830 Babnik Jožef (1847-1847)
    • SI AS 831 Bajuk Marko (1919-1942)
    • SI AS 832 Balantič France (1940-1943)
    • SI AS 833 Bambič Milko (1928-1934)
    • SI AS 834 Baraga Friderik Irenej (1830-1837)
    • SI AS 835 Baraga Srečko (1935-1939)
    • SI AS 836 Belec Anton (1918-1937)
    • SI AS 837 Besezny Emil (1652-1652)
    • SI AS 838 Bevk France (1922-1922)
    • SI AS 839 Bleiweis Janez (1837-1885)
    • SI AS 840 Breceljnik Ivan (1811-1885)
    • SI AS 841 Cankar Ivan (1906-1907)
    • SI AS 843 Crobath Benvenut Gašper (1794-1879)
    • SI AS 844 Costa Etbin Henrik (1864-1873)
    • SI AS 845 Costa Henrik (1821-1851)
    • SI AS 846 Černe Oskar (1939-1939)
    • SI AS 847 Črnologar Konrad (19. st.-19. st.)
    • SI AS 848 Čuden Jožef (1920-1921)
    • SI AS 849 Debeljak Anton (1812-1857)
    • SI AS 850 Debeljak Tine (1904-1944)
    • SI AS 851 Debeljak Vera (1914-1938)
    • SI AS 852 Debevec Jožef (1900-1937)
    • SI AS 853 Devetak Bojan (1945-1946)
    • SI AS 854 Dežman Dragotin (1786-1895)
    • SI AS 855 Dimitz Avgust (1809-1875)
    • SI AS 856 Dolinar Jurij (1808-1869)
    • SI AS 857 Drüner Otto (s.d. (brez datuma))
    • SI AS 858 Druškovič (1909-1909)
    • SI AS 859 Einspieler Tomaž (1893-1935)
    • SI AS 860 Fatur Lea (1914-1939)
    • SI AS 861 Ferjan Ivan (1835-1835)
    • SI AS 862 Florjančič de Grienfeld Ivan Dizma (1748-1748)
    • SI AS 864 Fischer Franjo (1914-1930)
    • SI AS 866 Gärtner Viktor (1822-1942)
    • SI AS 867 Gašperšič Franc (1866-1895)
    • SI AS 868 Glaessener Jurij (1942-1943)
    • SI AS 869 Glavar Peter Pavel (1751-1784)
    • SI AS 870 Gollmayer Mihael (1833-1833)
    • SI AS 871 Gorše France (1935-1935)
    • SI AS 872 Graf Žiga (1828-1838)
    • SI AS 873 Grahovar Simon Tadej Volbenk (18. st.-18. st.)
    • SI AS 874 Gruber Avguštin (1822-1824)
    • SI AS 875 Gruber Gabrijel (1769-1778)
    • SI AS 876 Gruden Franjo (1923-1930)
    • SI AS 877 Guadanini Šulgin Antonina (1936-1940)
    • SI AS 878 Hacin Lovro (1917-1940)
    • SI AS 879 Hafner Angela (1902-1935)
    • SI AS 880 Hermann Pavel (1816-1816)
    • SI AS 881 Hicinger Peter (19. st.-19. st.)
    • SI AS 882 Hladnik Franc (1789-1846)
    • SI AS 883 Hoffmann Nikolaj (1837-1878)
    • SI AS 884 Hohenwart Franc Jožef Hanibal (1834-1834)
    • SI AS 885 Hohenwart Sigismund (1769-1801)
    • SI AS 886 Hren Jožef (1900-1908)
    • SI AS 887 Hrovat Anton (1835-1888)
    • SI AS 888 Jagodic Anton (19. st.-19. st.)
    • SI AS 889 Jagodic Jože (1918-1943)
    • SI AS 890 Jančigaj Franc (1891-1932)
    • SI AS 891 Janežič Konrad (1886-1937)
    • SI AS 892 Japelj Jurij (1781-1807)
    • SI AS 893 Jellouschek Anton (1840-1877)
    • SI AS 894 Jeriša Fran (19. st.-19. st.)
    • SI AS 895 Jug Stanko (1943-1943)
    • SI AS 896 Karinger Jožef (1848-1848)
    • SI AS 897 Kastelic Miha (1821-1865)
    • SI AS 898 Kavčič Anton (1806-1811)
    • SI AS 899 Kham Lado (1957-1978)
    • SI AS 900 Kiršmajer Jakob (1920-1921)
    • SI AS 901 Klančnik Simon (1822-1843)
    • SI AS 902 Klenka Jožef (1917-1930)
    • SI AS 903 Klun Fereri Vinko (1855-1855)
    • SI AS 904 Koblar Anton (19. st.-20. st.)
    • SI AS 905 Kopitar Jernej (19. st.-19. st.)
    • SI AS 906 Korytko Emil (1819-1819)
    • SI AS 907 Korže Marija (1922-1922)
    • SI AS 908 Kovačič Emanuel Josip (1827-1866)
    • SI AS 909 Kozina Jurij (1867-1872)
    • SI AS 911 Krainz Leopold Martin (1860-1860)
    • SI AS 913 Kregar Janko (1742-1940)
    • SI AS 914 Krek Miha (1933-1934)
    • SI AS 916 Kunšič Ivan (19. st.-19. st.)
    • SI AS 917 Kürbisch Friderik (1934-1938)
    • SI AS 918 Lama Adolf (1830-1870)
    • Open the next 100 entries ... (another 400 entries)
    • Go to the last entry ...
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database