Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
   • 810 Zemljiška posestva
   • 820 Verske organizacije
   • 830 Družine in rodbine
   • 840 Posamezniki
    • Go to the first entry ...
    • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
    • SI AS 866 Gärtner Viktor (1822-1942)
    • SI AS 867 Gašperšič Franc (1866-1895)
    • SI AS 868 Glaessener Jurij (1942-1943)
    • SI AS 869 Glavar Peter Pavel (1751-1784)
    • SI AS 870 Gollmayer Mihael (1833-1833)
    • SI AS 871 Gorše France (1935-1935)
    • SI AS 872 Graf Žiga (1828-1838)
    • SI AS 873 Grahovar Simon Tadej Volbenk (18. st.-18. st.)
    • SI AS 874 Gruber Avguštin (1822-1824)
    • SI AS 875 Gruber Gabrijel (1769-1778)
    • SI AS 876 Gruden Franjo (1923-1930)
    • SI AS 877 Guadanini Šulgin Antonina (1936-1940)
    • SI AS 878 Hacin Lovro (1917-1940)
    • SI AS 879 Hafner Angela (1902-1935)
    • SI AS 880 Hermann Pavel (1816-1816)
    • SI AS 881 Hicinger Peter (19. st.-19. st.)
    • SI AS 882 Hladnik Franc (1789-1846)
    • SI AS 883 Hoffmann Nikolaj (1837-1878)
    • SI AS 884 Hohenwart Franc Jožef Hanibal (1834-1834)
    • SI AS 885 Hohenwart Sigismund (1769-1801)
    • SI AS 886 Hren Jožef (1900-1908)
    • SI AS 887 Hrovat Anton (1835-1888)
    • SI AS 888 Jagodic Anton (19. st.-19. st.)
    • SI AS 889 Jagodic Jože (1918-1943)
    • SI AS 890 Jančigaj Franc (1891-1932)
    • SI AS 891 Janežič Konrad (1886-1937)
    • SI AS 892 Japelj Jurij (1781-1807)
    • SI AS 893 Jellouschek Anton (1840-1877)
    • SI AS 894 Jeriša Fran (19. st.-19. st.)
    • SI AS 895 Jug Stanko (1943-1943)
    • SI AS 896 Karinger Jožef (1848-1848)
    • SI AS 897 Kastelic Miha (1821-1865)
    • SI AS 898 Kavčič Anton (1806-1811)
    • SI AS 899 Kham Lado (1957-1978)
    • SI AS 900 Kiršmajer Jakob (1920-1921)
    • SI AS 901 Klančnik Simon (1822-1843)
    • SI AS 902 Klenka Jožef (1917-1930)
    • SI AS 903 Klun Fereri Vinko (1855-1855)
    • SI AS 904 Koblar Anton (19. st.-20. st.)
    • SI AS 905 Kopitar Jernej (19. st.-19. st.)
    • SI AS 906 Korytko Emil (1819-1819)
    • SI AS 907 Korže Marija (1922-1922)
    • SI AS 908 Kovačič Emanuel Josip (1827-1866)
    • SI AS 909 Kozina Jurij (1867-1872)
    • SI AS 911 Krainz Leopold Martin (1860-1860)
    • SI AS 913 Kregar Janko (1742-1940)
    • SI AS 914 Krek Miha (1933-1934)
    • SI AS 916 Kunšič Ivan (19. st.-19. st.)
    • SI AS 917 Kürbisch Friderik (1934-1938)
    • SI AS 918 Lama Adolf (1830-1870)
    • SI AS 919 Lavrič pl. Zaplaz Alfred (1918-1919)
    • SI AS 920 Levec Vladimir (1888-1903)
    • SI AS 921 Levičnik Alfonz (1847-1955)
    • SI AS 922 Levičnik Avgust (1890-1915)
    • SI AS 923 Levičnik Toussaint (1903-1984)
    • SI AS 924 Levstik Fran (1885-1887)
    • SI AS 925 Lienhard Martin Jodok (1742-1745)
    • SI AS 926 Ložar Rajko (1927-1942)
    • SI AS 927 Lukančič pl. Hertenfels Gothard Janez (17. st.-18. st.)
    • SI AS 928 Luschin Elizabeta (1844-1928)
    • SI AS 929 Macarol Josip (1920-1920)
    • SI AS 930 Majce Jožef (1942-1942)
    • SI AS 931 Majcen Stanko (1940-1940)
    • SI AS 932 Maleš Miha (1943-1943)
    • SI AS 933 Mandelc Valentin (1857-1872)
    • SI AS 934 Mantuani Josip (1889-1941)
    • SI AS 935 Marolt Marijan (1937-1942)
    • SI AS 936 Ogris Albin (1939-1939)
    • SI AS 938 Matevže Anton (1834-1848)
    • SI AS 940 Menardi Cezare (1921-1944)
    • SI AS 941 Mencinger Janez (1858-1858)
    • SI AS 942 Merhar Alojzij - Silvin Sardenko (1898-1942)
    • SI AS 944 Mesesnel Edvard (1932-1939)
    • SI AS 945 Metelko Franc (1837-1845)
    • SI AS 947 Mihevec Jurij (1827-1828)
    • SI AS 948 Mlakar Jožef (1919-1920)
    • SI AS 949 Mohorič Ivan (1733-1980)
    • SI AS 950 Müllner Alfons (1879-1900)
    • SI AS 951 Murnik Ivan (1869-1899)
    • SI AS 953 Mussnig Viktor (1943-1943)
    • SI AS 954 Natlačen Marko (1940-1940)
    • SI AS 955 Navratil Ivan (1871-1888)
    • SI AS 956 Nother Valentin (1750-1781)
    • SI AS 957 Omerza Franc (19. st.-20. st.)
    • SI AS 958 Pachta (1923-1930)
    • SI AS 959 Pajman Julija (1906-1945)
    • SI AS 960 Papež Franc (1881-1910)
    • SI AS 961 Parapat Janez (1859-1879)
    • SI AS 962 Paumgartner Mary (1916-1916)
    • SI AS 963 Paušek Jurij (1805-1849)
    • SI AS 964 Pečar Franc (1891-1894)
    • SI AS 965 Pečnik Jernej (1860-1908)
    • SI AS 966 Perizhoffer pl. Perizhoff Karl Seyfried (18. st.-18. st.)
    • SI AS 967 Peternel Mihael (1835-1873)
    • SI AS 969 Petter Franz (1812-1844)
    • SI AS 970 Pintar Ivan (1923-1942)
    • SI AS 971 Pirc Franc (1835-1843)
    • SI AS 972 Pirc Tomaž (1792-1863)
    • SI AS 973 Plemel Valentin (1870-1873)
    • SI AS 974 Podbevšek Mihael (1899-1905)
    • Open the next 100 entries ... (another 351 entries)
    • Go to the last entry ...
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database