Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
   • 810 Zemljiška posestva
   • 820 Verske organizacije
   • 830 Družine in rodbine
    • SI AS 292 Vrečko, družina (1903-1973)
    • SI AS 797 Anžič, rodbina (1802-1925)
    • SI AS 798 Auersperg, rodbina (1774-1848)
    • SI AS 799 Barbo - Waxenstein, rodbina (1936-1938)
    • SI AS 800 Batta-Maniaglia, rodbina (1515-1808)
    • SI AS 801 Drelse, rodbina (1876-1896)
    • SI AS 802 Foerster, rodbina (1860-1944)
    • SI AS 803 Gvajc, rodbina (1791-1936)
    • SI AS 804 Haerdtl, rodbina (1896-1942)
    • SI AS 806 Hlebanja, rodbina (1605-1752)
    • SI AS 807 Hudovernik, rodbina (1811-1940)
    • SI AS 808 Jakša, rodbina (1909-1939)
    • SI AS 809 Kaiser, rodbina (1926-1941)
    • SI AS 810 Kolenc, rodbina (1670-1793)
    • SI AS 811 Kosler, rodbina (1841-1942)
    • SI AS 812 Krek, rodbina (1861-1944)
    • SI AS 813 Lamberg, rodbina (1517-1673)
    • SI AS 814 Luckmann, rodbina (1906-1943)
    • SI AS 815 Mächtig, rodbina (1771-1893)
    • SI AS 816 Martiniz - Tallavania, rodbina (1715-1840)
    • SI AS 817 Mulley - Dolschein - Obreza, rodbina (1683-1913)
    • SI AS 818 Oblak pl. Wolkensperg, rodbina (1539-1907)
    • SI AS 819 Perles, rodbina (1765-1913)
    • SI AS 820 Petrič, rodbina (1937-1945)
    • SI AS 821 Soklič, rodbina (1575-1898)
    • SI AS 822 Šubic, rodbina (1859-1898)
    • SI AS 823 Šporn-Tavčar, rodbina (1563-1942)
    • SI AS 863 Freyer, rodbina (1683-1864)
    • SI AS 865 Galle, rodbina (1881-1937)
    • SI AS 990 Remec, rodbina (1921-1945)
    • SI AS 1020 Šubarski, rodbina (1923-1930)
    • SI AS 1052 Zois pl. Edelstein, rodbina (1606-1901)
    • SI AS 1206 Vilfan, rodbina (1920-1985)
    • SI AS 1220 Ravnihar, rodbina (1752-2003)
    • SI AS 1242 Urbančič, rodbina (1850-1944)
    • SI AS 1245 Šterk, rodbina (1871-1940)
    • SI AS 1291 Buset, rodbina (1755-1833)
    • SI AS 1294 Pelikan, rodbina (1835-1857)
    • SI AS 1308 Rauber, rodbina (1901-1902)
    • SI AS 1319 Stare, rodbina (1861-1940)
    • SI AS 1321 Poludin, rodbina (1889-1931)
    • SI AS 1323 Vetturi, rodbina (1295-1940)
    • SI AS 1324 Wiederkhern - Terbuhović, rodbina (1629-1911)
    • SI AS 1335 Klarič, rodbina (1833-1927)
    • SI AS 1338 Herberstein, rodbina (1895-1943)
    • SI AS 1345 Mejač, rodbina (1638-1938)
    • SI AS 1356 Stele, rodbina (1850-1884)
    • SI AS 1361 Schiwitz pl. Schiwitzhofen, rodbina (1830-1930)
    • SI AS 1362 Lichtenberg, rodbina (1759-1919)
    • SI AS 1363 Lichtenturn, rodbina (1739-1899)
    • SI AS 1369 Kobilca - Pintar, rodbina (1908-1979)
    • SI AS 1372 Bizjak, rodbina (1835-1946)
    • SI AS 1379 Rechbach, rodbina (1850-1887)
    • SI AS 1385 Kavčnik, rodbina (1878-1950)
    • SI AS 1386 Adamič, rodbina (1901-1944)
    • SI AS 1387 Tičar-Šušteršič, rodbina (1886-1951)
    • SI AS 1401 Kosmač, rodbina (1823-1866)
    • SI AS 1406 Sajovic, rodbina (1875-1928)
    • SI AS 1417 Kogovšek, rodbina (1941-1965)
    • SI AS 1424 Walland, rodbina (1823-1831)
    • SI AS 1934 Pirkovič, rodbina (1929-1996)
    • SI AS 1979 Dedijer, družina (1933-1991)
    • SI AS 2082 Gspan, družina (1790-1960)
    • SI AS 2118 Derganc, družina (1807-1992)
    • SI AS 2138 Breznik, družina (1887-2013)
   • 840 Posamezniki
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database