Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
   • 710 Politične stranke
   • 720 Družbenopolitične organizacije
   • 730 Sindikalne organizacije
   • 740 Poklicna, interesna in delodajalska združenja
   • 750 Društva
    • 751 Znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna društva
    • 752 Kulturna in umetniška društva
    • 753 Nacionalna in politična društva
     • SI AS 587 Slovensko katoliško akademsko starešinstvo v Ljubljani (1923-1943)
     • SI AS 617 Slovensko kulturno-prosvetno društvo Franc Rozman - Stane, Odbor za Srbijo (1944-1945)
     • SI AS 624 Jugoslovansko katoliško akademsko društvo Danica (1894-1934)
     • SI AS 628 Jugoslovansko-češkoslovaška liga v Ljubljani (1921-1941)
     • SI AS 653 Klub koroških Slovencev (1928-1999)
     • SI AS 1177 Zveza prostovoljcev borcev za severno slovensko mejo 1918-1919 (1905-1980)
     • SI AS 1241 Združenje Slovenska izseljenska matica (1909-1996)
     • SI AS 1289 Odbor za varstvo človekovih pravic - Bavčarjev odbor (1988-1989)
     • SI AS 1506 Slovenski klub na Univerzi v Ljubljani (1936-1941)
     • SI AS 1507 Akademsko društvo Triglav (1910-1941)
     • SI AS 1544 Mlada Soča, društvo mladih primorskih emigrantov (1931-1931)
     • SI AS 1579 Glavni odbor slovensko-hrvaške prosvetne zveze Trst (1945-1952)
     • SI AS 1580 Glavni odbor Zveze društev za telesno vzgojo za Svobodno tržaško ozemlje (1946-1951)
     • SI AS 1672 Slovensko katoliško akademsko društvo Zarja (1867-1941)
     • SI AS 1830 Slovensko kulturno-prosvetno društvo France Rozman-Stane, Odbor za Srbijo (1944-1948)
     • SI AS 1921 Jugoslovanski odbor v Salzburgu (1945-1945)
     • SI AS 2004 Slovensko kulturno prosvetno in športno društvo Slovenija Berlin (1982-2012)
     • SI AS 2022 Slovenski center PEN (1932-2008)
     • SI AS 2185 Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce za Novi Južni Wales (1954-2017)
    • 754 Športna in rekreativna društva
    • 755 Društva za pomoč ljudem
    • 756 Stanovska društva
    • 757 Društva za varstvo okolja ter gojenje in vzrejo živali in rastlin
    • 759 Društva za duhovno življenje in druga društva
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database