Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
   • 010 Najvišje državne in avtonomne oblasti do 1918
   • 020 Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1945
    • 021 Državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1923
    • 022 Državne in avtonomne oblasti od 1923 do 1929
    • 023 Državne in avtonomne oblasti od 1929 do 1941
    • 024 Zasedbeni upravni organi na ravni dežele ali višji ravni 1918-1945
    • 025 Narodnoosvobodilni organi na ravni dežele ali višji ravni 1941-1945
     • SI AS 218 Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1945-1946)
     • SI AS 1502 Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda (1942-1945)
     • SI AS 1632 Narodnoosvobodilni svet za primorsko Slovenijo (1943-1944)
     • SI AS 1643 Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1946)
     • SI AS 1670 Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda (1942-1945)
   • 030 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1945 do 1991
   • 040 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1991
   • 050 Državne in avtonomne lokalne oblasti do 1945/1947
   • 060 Državne in samoupravne lokalne oblasti od 1945
   • 070 Posebni upravni organi in organizacije do 1945/1947
   • 080 Avtonomni in posebni upravni organi in organizacije od 1945
   • 090 Samoupravne interesne skupnosti
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database