Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
   • 810 Zemljiška posestva
   • 820 Verske organizacije
   • 830 Družine in rodbine
   • 840 Posamezniki
    • Go to the first entry ...
    • Open the previous 100 entries ... (another 350 entries)
    • SI AS 1519 Dolanc Stane (1964-1989)
    • SI AS 1520 Iršič Rado (1938-1939)
    • SI AS 1521 Kardelj Edvard - Krištof (1929-1979)
    • SI AS 1522 Kidrič Boris - Peter (1935-1975)
    • SI AS 1523 Klemenčič Lovro (1922-1928)
    • SI AS 1524 Kocmur Ivan (1901-1940)
    • SI AS 1525 Koleša Viktor (s.d. (brez datuma))
    • SI AS 1526 Kolman Franc (1935-1938)
    • SI AS 1527 Košir Mirko (1911-1946)
    • SI AS 1528 Kotnik Janko (1916-1917)
    • SI AS 1529 Kraigher Boris (1945-1967)
    • SI AS 1530 Kveder Dušan - Tomaž (1963-1972)
    • SI AS 1531 Makuc Ivan (1905-1946)
    • SI AS 1532 Marinko Miha (1935-1983)
    • SI AS 1533 Mlakar Janez (1923-1945)
    • SI AS 1534 Moretti Jože (1895-1968)
    • SI AS 1535 Ocepek Angela (1947-1958)
    • SI AS 1537 Salamon Franc (1926-1939)
    • SI AS 1538 Slak Jože (1934-1940)
    • SI AS 1539 Šentjurc Lidija - Julka (1931-1992)
    • SI AS 1540 Štebi Anton (1942-1942)
    • SI AS 1541 Vergan Jože (1931-1945)
    • SI AS 1542 Vulč Franjo (1920-1923)
    • SI AS 1543 Žagar Stane (1915-1942)
    • SI AS 1554 Potočnik Miha (1927-1941)
    • SI AS 1555 Šiška Jože (1944-1949)
    • SI AS 1557 Adamič Louis (1934-1951)
    • SI AS 1558 Leskošek Franc - Luka (1953-1983)
    • SI AS 1559 Popit Franc - Jokl (1966-1982)
    • SI AS 1560 Ganziti Rudolf (1948-1980)
    • SI AS 1562 Snoj Franc (1943-1944)
    • SI AS 1563 Potrč Jože (1947-1968)
    • SI AS 1564 Bole Cita (1942-1983)
    • SI AS 1565 Brilej Jože - Bolko (1961-1981)
    • SI AS 1566 Levstik Jože (1946-1953)
    • SI AS 1567 Vratuša Anton (1980-1981)
    • SI AS 1568 Marinc Andrej (1979-1986)
    • SI AS 1590 Rogelj Janko (1941-1948)
    • SI AS 1593 Kozak Vlado (1939-1939)
    • SI AS 1594 Borc Mavricij (1945-1954)
    • SI AS 1595 Kocbek Edvard (1943-1968)
    • SI AS 1596 Avšič Jaka (1943-1973)
    • SI AS 1597 Šilih Niko (1937-1984)
    • SI AS 1598 Ribičič Mitja (1946-1986)
    • SI AS 1655 Žerjav Gregor (1900-1931)
    • SI AS 1656 Bleiweis Miron (1941-1945)
    • SI AS 1657 Brecelj Marijan (1943-1949)
    • SI AS 1658 Brejc Tomo (1947-1963)
    • SI AS 1660 Cankar Izidor (1899-1958)
    • SI AS 1663 Diacci Alojz (1898-1961)
    • SI AS 1666 Govekar Minka (1922-1941)
    • SI AS 1667 Gustinčič Dragotin (1932-1963)
    • SI AS 1668 Hočevar Pavla (1925-1947)
    • SI AS 1671 Skuk Jakob (1917-1945)
    • SI AS 1674 Kermauner Dušan (1920-1959)
    • SI AS 1676 Koprivec Matija (1921-1941)
    • SI AS 1678 Križman Andrej (1940-1945)
    • SI AS 1679 Kronovšek Ivan (1932-1945)
    • SI AS 1680 Kuhar Štefan (1938-1969)
    • SI AS 1681 Lapanja Albina - Zmaga (1944-1988)
    • SI AS 1682 Lemež Milan (1944-1945)
    • SI AS 1683 Lunaček Pavel - Igor (1943-1946)
    • SI AS 1686 Nahtigal Kostja (1938-1941)
    • SI AS 1688 Novak Janže (1908-1924)
    • SI AS 1737 Ganziti Rudolf (1944-1971)
    • SI AS 1743 Polič Zoran (1942-1955)
    • SI AS 1744 Potrč Jože (1935-1972)
    • SI AS 1748 Regent Ivan (1904-1967)
    • SI AS 1749 Rus Josip (1905-1985)
    • SI AS 1754 Tomšič Tone (1928-1960)
    • SI AS 1759 Vavpetič Lado (1944-1979)
    • SI AS 1761 Vode Angela (1927-1983)
    • SI AS 1771 Čufar Tone (1933-1938)
    • SI AS 1837 Šinkovec Adolf - Črtomir (1912-1974)
    • SI AS 1874 Puc Dinko (1925-1941)
    • SI AS 1875 Smersu Rudolf (1939-1942)
    • SI AS 1879 Alojz Ilija (1935-1944)
    • SI AS 1881 Holozan Franc (1943-1944)
    • SI AS 1883 Klemenčič Slavo (1941-1945)
    • SI AS 1894 Praprotnik Avgust (1922-1940)
    • SI AS 1901 Spektorski Evgen (1921-1941)
    • SI AS 1908 Vilfan Marija (1907-1988)
    • SI AS 1916 Zidar Bernard (1943-1946)
    • SI AS 1917 Grosman Božena (1944-1945)
    • SI AS 1918 Delak Ferdo (1944-1956)
    • SI AS 1922 Prelovec Hinko - Hajne (1945-1964)
    • SI AS 1937 Povh Dušan (1945-2000)
    • SI AS 1939 Britovšek Marijan (1947-1997)
    • SI AS 1940 Polanc Joahim (1812-1814)
    • SI AS 1946 Kučan Milan (1974-1986)
    • SI AS 1956 Krašovec Stane (1940-1984)
    • SI AS 1962 Hacin Janko (1914-1915)
    • SI AS 1968 Voje Ignacij (1889-2018)
    • SI AS 1972 Poljanšek Miloš (1964-1974)
    • SI AS 1973 Pogačnik Vladimir (1900-2004)
    • SI AS 1977 Čamernik Anton (1932-1980)
    • SI AS 1981 Bibič Adolf (1962-1996)
    • SI AS 1982 Piskernik Angela (1886-1967)
    • SI AS 1983 Oražen Ivan (1919-1924)
    • SI AS 1984 Kovač Ivanka (1957-1967)
    • Open the next 100 entries ... (another 51 entries)
    • Go to the last entry ...
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database