Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
   • 710 Politične stranke
   • 720 Družbenopolitične organizacije
    • 721 Organizacije Komunistične partije/Zveze komunistov
    • 722 Organizacije Osvobodilne fronte/ antifašističnih zvez/ Socialistične zveze delovnega ljudstva
     • SI AS 537 Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije (1945-1990)
     • SI AS 1573 Glavni odbor Slovansko-italijanske antifašistične unije (1945-1952)
     • SI AS 1574 Mestni odbor Slovansko-italijanske antifašistične unije Trst (1945-1951)
     • SI AS 1576 Glavni odbor Slovansko-italijanske antifašistične ženske zveze (1945-1950)
     • SI AS 1578 Okrožni odbor Slovansko-italijanske antifašistične unije za tržaško okrožje (1945-1947)
     • SI AS 1664 Glavni odbor Slovenske protifašistične ženske zveze (1942-1945)
     • SI AS 1721 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Celje (1944-1945)
     • SI AS 1722 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Dravograd (1944-1945)
     • SI AS 1723 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Kozje (1944-1945)
     • SI AS 1724 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Ljutomer (1944-1945)
     • SI AS 1734 Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Slovensko primorje (1942-1945)
     • SI AS 1735 Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Štajersko (1944-1945)
     • SI AS 1736 Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Gorenjsko (1943-1945)
     • SI AS 1738 Pokrajinski odbor Slovenske protifašistične ženske zveze za Gorenjsko (1944-1945)
     • SI AS 1739 Pokrajinski odbor Slovenske protifašistične ženske zveze za Slovensko primorje (1943-1945)
     • SI AS 1740 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Revirji (1942-1944)
     • SI AS 1741 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Maribor (1944-1945)
     • SI AS 1800 Glavni odbor Antifašistične fronte žena Slovenije (1943-1957)
     • SI AS 1801 Konferenca za družbeno aktivnost žensk Slovenije (1961-1973)
    • 723 Organizacije Zveze sindikatov
    • 724 Organizacije Komunistične mladine/ Ljudske mladine/ Zveze socialistične mladine
    • 725 Družbenopolitične organizacije vojnih veteranov
   • 730 Sindikalne organizacije
   • 740 Poklicna, interesna in delodajalska združenja
   • 750 Društva
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database