Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
   • 210 Vojaštvo
   • 220 Javna varnost
    • 221 Orožništvo do leta 1945
    • 222 Policija
     • SI AS 22 Policijska direkcija v Ljubljani (1791-1866)
     • SI AS 1617 Državna policijska uprava Maribor (1941-1945)
     • SI AS 1642 Pokrajinsko načelstvo Narodne zaščite za Slovensko primorje (1944-1945)
     • SI AS 1652 Registracija društev pri upravi policije v Ljubljani (1918-1941)
     • SI AS 1726 Okrožno načelstvo Narodne zaščite za južno Primorsko (1944-1945)
     • SI AS 1727 Okrožno načelstvo Narodne zaščite za severno Primorsko (1944-1945)
     • SI AS 1728 Okrožno načelstvo Narodne zaščite za srednjo Primorsko (1944-1945)
     • SI AS 1729 Okrožno načelstvo Narodne zaščite za zapadno Primorsko (1944-1945)
     • SI AS 1745 Poveljnik redarstvene policije za Hrvaško (1944-1945)
     • SI AS 1756 Varnostna policija in varnostna služba na zasedenem ozemlju Spodnje Štajerske (1940-1945)
     • SI AS 1757 Varnostna policija in varnostna služba na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške (1941-1945)
     • SI AS 1760 Višji vodja SS in policije v operacijski coni Jadransko primorje (1943-1945)
     • SI AS 1876 Policijski varnostni zbor v Ljubljani (1943-1945)
     • SI AS 1878 Slovenski narodni varnostni zbor v Operacijski coni Jadransko primorje (1943-1945)
     • SI AS 1895 Prostovoljna protikomunistična milica (1942-1943)
     • SI AS 1924 Nemško okupacijsko krajevno policijsko poveljstvo Kočevje (1944-1945)
     • SI AS 2008 Nemške policijske enote na zasedenem slovenskem ozemlju (1939-1945)
    • 223 Varnostno-obveščevalna služba
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database