Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
   • 210 Vojaštvo
    • 211 Vojaške enote in organizacije do 1941
    • 212 Italijanske zasedbene vojaške enote in organizacije 1918 do 1943
    • 214 Nemške zasedbene vojaške enote in organizacije 1941 do 1945
    • 215 Kolaboracionistične vojaške enote in organizacije 1941-1945
    • 216 Vojaške enote in organizacije narodnoosvobodilne vojske 1941-1945
     • SI AS 1585 Komanda mesta Trst (1945-1945)
     • SI AS 1843 Brigade enaintridesete divizije (1943-1945)
     • SI AS 1844 Brigade osemnajste divizije (1943-1945)
     • SI AS 1845 Brigade petnajste divizije narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1942-1953)
     • SI AS 1846 Brigade tridesete divizije (1943-1945)
     • SI AS 1847 Brigade štirinajste divizije (1942-1945)
     • SI AS 1848 Deveti korpus narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945)
     • SI AS 1849 Dopolnilne enote četrte armade (1944-1945)
     • SI AS 1850 Enaintrideseta divizija narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945)
     • SI AS 1851 Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1941-1945)
     • SI AS 1852 Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet (1942-1942)
     • SI AS 1854 Odredi devetega korpusa narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1943-1945)
     • SI AS 1855 Odredi sedmega korpusa narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1943-1945)
     • SI AS 1856 Odredi četrte operativne cone narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1944-1945)
     • SI AS 1857 Osemnajsta divizija narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945)
     • SI AS 1858 Petnajsta divizija narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945)
     • SI AS 1859 Sedmi korpus narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945)
     • SI AS 1861 Trideseta divizija narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945)
     • SI AS 1863 Komanda vojne oblasti jugoslovanske četrte armade (1945-1945)
     • SI AS 1864 Komanda vojne oblasti, komande področij in komande mest devetega korpusa (1944-1945)
     • SI AS 1865 Komanda vojne oblasti, komande področij in komande mest sedmega korpusa (1944-1945)
     • SI AS 1866 Komanda vojne oblasti, komande področij in komande mest četrte operativne cone (1944-1945)
     • SI AS 1868 Štirinajsta divizija narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1947)
     • SI AS 1869 Četrta operativna cona narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1943-1945)
   • 220 Javna varnost
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database