Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE
   • 910 Zbirke posameznih zvrsti arhivskega gradiva
   • 920 Tematske zbirke
    • Go to the first entry ...
    • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
    • SI AS 1871 Zbirka dopolnilnega gradiva o delavskem gibanju in narodnoosvobodilnem boju (1918-2007)
    • SI AS 1872 Zbirka spominskega gradiva o delavskem gibanju in o narodnoosvobodilnem boju (1918-1945)
    • SI AS 1900 Zbirka sodnih spisov o Črni roki (1944-1945)
    • SI AS 1920 Zbirka prijavnih listov oficirjev in podoficirjev kraljeve jugoslovanske vojske v Ljubljani (1941-1942)
    • SI AS 1938 Zbirka Koroški deželni arhiv (1537-1849)
    • SI AS 1945 Zbirka Srbski liberalizem 1969-1972 (1944-1972)
    • SI AS 1949 Zbirka koncentracijska taborišča Terezin, Flossenbürg, Leitmeritz in gradivo povojnih komemoracij 1944-2002 (1944-2002)
    • SI AS 1953 Zbirka Slovenke v narodnoosvobodilnem boju (1960-1970)
    • SI AS 1964 Zbirka gradiva raznih pravosodnih organov (1872-1899)
    • SI AS 1970 Zbirka prekomorci v narodnoosvobodilni vojni (1960-1965)
    • SI AS 1976 Zbirka občinskih simbolov Valta Jurečiča (21. st.-21. st.)
    • SI AS 1996 Zbirka Inštituta za slovensko izseljenstvo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1890-1995)
    • SI AS 2042 Zbirka SCT (1917-1965)
    • SI AS 2044 Zbirka gradiva italijanskih okupacijskih oblasti (1920-1943)
    • SI AS 2058 Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oz... (1919-1939)
     • SI AS 2058/1 Stenografske beležke začasnega Ljudskega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, od 5. rednega sestanka d... (1919)
     • SI AS 2058/2 Stenografske beležke Zakonodajnega odbora Ljudske skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1. sklic, od 1. seje... (1921)
     • SI AS 2058/3 Stenografske beležke Zakonodajnega odbora Ljudske skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 2. sklic, od 31. sej... (1921-1922)
     • SI AS 2058/4 Stenografske beležke Ljudskega predstavništva Kraljevine Jugoslavije (Senata in Ljudske skupščine), izredni sklic, 1. re... (1932)
     • SI AS 2058/5 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 1. rednega do 15. rednega sestanka, od 20. oktobra 1... (1932)
     • SI AS 2058/6 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, 16. rednega sestanka do 27. rednega sestanka, od 14. fe... (1933)
     • SI AS 2058/7 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 28. rednega sestanka do 34. rednega sestanka, od 23.... (1933)
     • SI AS 2058/8 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 35. rednega sestanka do 43. rednega sestanka, od 14.... (1933)
     • SI AS 2058/9 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, 1. predhodni sestanek in od 1. rednega sestanka do 13. ... (1933-1934)
     • SI AS 2058/10 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 14. rednega sestanka do 20. rednega sestanka, od 21.... (1934)
     • SI AS 2058/11 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 21. rednega sestanka do 29. rednega sestanka, od 18.... (1934)
     • SI AS 2058/12 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 1. predhodnega sestanka do 5. rednega sestanka, od 2... (1934-1935)
     • SI AS 2058/13 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 1. predhodnega sestanka do 13. rednega sestanka, od ... (1935-1936)
     • SI AS 2058/14 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 14. redni sestanek, 23. marec 1937; (1937)
     • SI AS 2058/15 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, 14. redni sestanek, 19. oktober 1936 in od 1. predhodne... (1936-1937)
     • SI AS 2058/16 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od 16. rednega sestanka do 27. rednega sestanka, od 6. ... (1937)
     • SI AS 2058/17 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, redni sklic, od predhodnega do 15. rednega sestanka, od 20. oktobra ... (1937-1938)
     • SI AS 2058/18 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, izredni sklic, od 1. predhodnega do 17. rednega sestanka, od 11. jan... (1932)
     • SI AS 2058/19 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, izredni sklic, od 18. rednega sestanka do 40. rednega sestanka, od 2... (1932)
     • SI AS 2058/20 Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, izredni sklic, od predhodnega sestanka in od 1. rednega do 6. redneg... (1939)
     • SI AS 2058/21 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, knjiga I., redni sklic, od 1. rednega sestanka do 20. red... (1932-1933)
     • SI AS 2058/22 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, knjiga IV, redni sklic, od 38. rednega sestanka do 41. re... (1933)
     • SI AS 2058/23 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 2. redni sklic, od 1. predhodnega sestanka do 18. rednega... (1933-1934)
     • SI AS 2058/24 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 2. redni sklic, od 35. rednega sestanka do 49. rednega se... (1934)
     • SI AS 2058/25 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, skupni sestanek Senata in Ljudske skupščine, 11. oktobra ... (1934-1935)
     • SI AS 2058/26 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, knjiga I., izredni sklic, od 1. predhodnega sestanka do 4... (1935)
     • SI AS 2058/27 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, knjiga II., 1. redni sklic, od 4. rednega sestanka do 15.... (1936)
     • SI AS 2058/28 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 1. redni sklic, 28. redni sestanek, 19. oktober 1936; 2. ... (1936-1937)
     • SI AS 2058/29 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 2. redni sklic, od 20. rednega sestanka do 38. rednega se... (1937)
     • SI AS 2058/30 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 2. redni sklic, od 39. rednega sestanka do 57. rednega se... (1937)
     • SI AS 2058/31 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 3. redni sklic, od 1. predhodnega do 6. rednega sestanka,... (1937-1938)
     • SI AS 2058/32 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 3. redni sklic, od 7. rednega sestanka do 19. rednega ses... (1938)
     • SI AS 2058/33 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, 3. redni sklic, od 20. rednega sestanka do 35. rednega se... (1938)
     • SI AS 2058/34 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, izredni sklic, od 1. predhodnega sestanka do 14. rednega ... (1931-1932)
     • SI AS 2058/35 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, izredni sklic, od 23. rednega sestanka do 39. rednega ses... (1932)
     • SI AS 2058/36 Stenografske beležke Ljudske skupščine Kraljevine Jugoslavije, izredni sklic, od 1. predhodnega sestanka do 15. rednega ... (1939)
    • SI AS 2060 Zbirka tehnične dokumentacije kamnolomov, peskokopov in glinokopov (1987-2010)
    • SI AS 2067 Zbirka Korpus slovenske arhitekture (1966-2009)
    • SI AS 2136 Zbirka Kranjskega deželnega muzeja (1511-1935)
    • SI AS 2154 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva društev (1852-1986)
    • SI AS 2156 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva zemljiških gospostev (1650-1931)
    • SI AS 2158 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva vojaških enot do 1941 (1813-1938)
    • SI AS 2164 Zbirka zadružništvo na Slovenskem (1922-1962)
    • SI AS 2165 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva strokovnih in sindikalnih združenj do leta 1945 (1892-1945)
    • SI AS 2173 Zbirka arhivskega gradiva nemških orožniških postaj na zasedenem slovenskem ozemlju (1938-1945)
    • SI AS 2174 Katalog ekspatriiranih nemških državljanov za časa nacizma (1933-1945)
    • SI AS 2175 Zbirka arhivskega gradiva organov nemške redarstvene policije na zasedenem slovenskem ozemlju (1941-1945)
   • 930 Zbirke zasebnih zbirateljev
   • 940 Zbirke reprodukcij


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database