Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
   • 810 Zemljiška posestva
   • 820 Verske organizacije
   • 830 Družine in rodbine
   • 840 Posamezniki
    • SI AS 96 Paternost Metod (1909-1979)
    • SI AS 99 Vipotnik Janez (1941-1998)
     • Go to the first entry ...
     • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
     • SI AS 99/51 Zabeležka o razgovoru Edvarda Kardelja s predstavniki Zveze pedagoških združenj in jugoslovanskih združenj sociologov, f... (1968.01.31)
     • SI AS 99/52 Zabeležka razgovora Edvarda Kardelja s kulturnimi delavci Beograda (1968.02.01)
     • SI AS 99/53 Nagovor ob Dolenjskem knjižnem sejmu (1991)
     • SI AS 99/54 Informacija o aktualnih vprašanjih na področju zgodovinopisja in obravnave teh tem v sredstvih javnega obveščanja (1983.01.12)
     • SI AS 99/55 Razprava Borisa Majerja na zaprti seji Predsedstva Centralnega komiteja (1983.01.31)
     • SI AS 99/56 Razpravi Veljka Vlahovića (1974)
     • SI AS 99/57 Fotokopije dokumentov o saniteti v Narodnoosvobodilni borbi in pisma dr. Satlerja Vipotniku ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/58 Članek Janeza Vipotnika o časopisu Delo v glasilu Socialistične zveze delovnega ljudstva ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/59 Stenogram 21. seje Predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije (1971.12.01)
     • SI AS 99/60 Politične izjave v zvezi z obnovo procesa proti Dušanu Spindlerju in drugim obsojencem (1977)
     • SI AS 99/61 Revolucionarna mladina v Ljubljani od 1941 do 1945 ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/62 Predlog projekta z naslovom Zgodovina jugoslovanskega mladinskega gibanja (1979)
     • SI AS 99/63 Časopisni izrezki ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/64 Mladina ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/65 Čestitke Janezu Vipotniku ob sedemdesetletnici (1987)
     • SI AS 99/66 Različni koncepti ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/67 Zdravniška spričevala Janeza Vipotnika (1953)
     • SI AS 99/68 Pismo Mateja Bora Janezu Vipotniku (1987.11.11)
     • SI AS 99/69 Poročilo Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Slovenije za leto 1947 Izvršnemu odboru Narodne fronte Jugoslavije (1948.02.14)
     • SI AS 99/70 Odgovori Janeza Vipotnika na vprašanja Radia Sarajevo, časopisov Mladost in Večernji list ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/71 Primorska oblast (1949-)
     • SI AS 99/72 Vipotnikov govor ob obletnici OF pred drugim kongresom OF Slovenije (1948.04.26-1948.04.28)
     • SI AS 99/73 Vipotnikov članek o odnosih med Zvezo komunistov, Socialistično zvezo ter o drugih družbenopolitičnih organizacijah ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/74 Končno poročilo za objekt Vzgojno varstveni zavod Posavje (1980)
     • SI AS 99/75 Izjava za Delo ob sovjetski okupaciji Češkoslovaške (1968.08.22)
     • SI AS 99/76 Referat Janeza Vipotnika o ločitvi Komisije za tehniko in šport od Fizkulturne zveze (1946)
     • SI AS 99/77 Ovojnica Vipotnikovega dela Soncu naproti (1985)
     • SI AS 99/78 Beseda tovariša Tita in referat Edvarda Kardelja na seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije o ustavnih spremembah ... (1971.03.02)
     • SI AS 99/79 O partizanskem pisatelju ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/80 Koncept intervjuja Toneta Svetine z Janezom Vipotnikom v zvezi z Vipotnikovim delom Balada o kovačici (1973)
     • SI AS 99/81 Nekatera idejnopolitična vprašanja kulture, raziskovalne dejavnosti in izobraževanja (1977.06.16)
     • SI AS 99/82 Dopisa slovenske redakcije Enciklopedije Jugoslavije Janezu Vipotniku (1977)
     • SI AS 99/83 Primerjava Vipotnikovega in Grabnarjevega romana Rodna gruda (1980.11.18)
     • SI AS 99/84 Diafilm iz partizanskega življenja. Hruška. ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/85 Odločbe o osebnih dohodkih (pokojnina, starostna pokojnina) Janeza Vipotnika (1976-1995)
     • SI AS 99/86 Vabilo na spominsko slovesnost v Kadetski šoli za miličnike (1988)
     • SI AS 99/87 Vipotnikov sestavek o tem, ali naj se božič praznuje (1986.12.24)
     • SI AS 99/88 Prispevek Janeza Vipotnika o Bojanu Štihu (1986.10.15)
     • SI AS 99/89 Poglavje London iz neznane knjige ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/90 Poročilo Janeza Vipotnika o 10. kongresu KP Italije (1963)
     • SI AS 99/91 Vipotnikova izjava o položaju Slovencev v Avstriji za Delo (1972.12.02)
     • SI AS 99/92 Pismo Charlesa Jelavicha Janezu Vipotniku (1966.08.31)
     • SI AS 99/93 Pomembni spomini (1969-1988)
     • SI AS 99/94 Komemoracije ob smrti Edvarda Kardelja, Josipa Broza, Francija Kolarja, Petra Stanteta, Bolka, Luke Leskovška, Rada Peha... (1979-1981)
     • SI AS 99/95 Potovanja in delegacije (1947-1976)
     • SI AS 99/96 Zapisnik s sestanka glavnih urednikov pokrajinskega tiska (1973.05.30)
     • SI AS 99/97 Razni prispevki Janeza Vipotnika v različnih medijih (1974-1989)
     • SI AS 99/98 Razni koncepti ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/99 Čestitka Janeza Vipotnika udeležencem kolesarskega maratona Franja ob praznovanju dneva borca (1983.07.04)
     • SI AS 99/100 Besedila, ki se nanašajo na zvezo komunistov (1970-1982)
     • SI AS 99/101 Diskusija Janeza Vipotnika na seji Komisije za agitacijo in propagando (1981.04.09)
     • SI AS 99/102 Referat Janeza Vipotnika na posvetu v Trbovljah o delu politkomisarjev, komisarjev (1987.05.15)
     • SI AS 99/103 Pozdravna brzojavka Edvardu Kardelju z 8. kongresa Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije in čestitka ob rojstnem dnevu (1975)
     • SI AS 99/104 Osnutek prikaza VOS OF v Ljubljani (1983.05.08)
     • SI AS 99/105 Uvod Janeza Vipotnika (1972.10.27)
     • SI AS 99/106 Razprava Janeza Vipotnika o nadaljnjem razvoju SZDL ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/107 Vipotnikov uvod v knjigo Johna Phillipsa Zgodba o Jugoslaviji (1983)
     • SI AS 99/108 Naš slovenski praznik (1967)
     • SI AS 99/109 Obletnica resolucije informbiroja (1988)
     • SI AS 99/110 Prvi dan svobode (1985)
     • SI AS 99/111 Govor Janeza Vipotnika ob podelitvi Tomšičevih nagrad za novinarske dosežke (1979.05.21)
     • SI AS 99/112 Osnutek prispevka Janeza Vipotnika ob 30-letnici vstaje (1971.07.22)
     • SI AS 99/113 Štirideset let svobode (1985.05.09)
     • SI AS 99/114 Dva prispevka Janeza Vipotnika o vlogi komunistov v sredstvih informiranja ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/115 Končno poročilo polkovnika Treecka o bojih s XIV. divizijo ( cca.1941- cca.1945)
     • SI AS 99/116 Rekordna odškodnina za obrekovanje - tožnik lord Aldington (1989)
     • SI AS 99/117 Koncepti in fotokopije gradiva o 14. diviziji ( cca.1941- cca.1998)
     • SI AS 99/118 Zapisi o 14. diviziji ( cca.1964- cca.1974)
     • SI AS 99/119 Kopiji dveh člankov o 14. diviziji ( cca.1964- cca.1974)
     • SI AS 99/120 Povzetki poročil s pohodov in bitk 14. divizije ( cca.1964- cca.1974)
     • SI AS 99/121 Kopije člankov o pohodih in bitkah 14. divizije in recenzija osnutka scenarija, ki jo je napisal Vladimir Koch ( cca.1964- cca.1974)
     • SI AS 99/122 Fotokopirano gradivo (kulturna skupina 14. divizije, spomini, govori, članki, dnevniki ...) ( cca.1964- cca.1974)
     • SI AS 99/123 Kopije poročil štaba 14. divizije glavnemu poveljstvu o pohodu (1944)
     • SI AS 99/124 Prispevka o scenariju za film o 14. diviziji ( cca.1964- cca.1974)
     • SI AS 99/125 Stare in nove kozerija Borisa Zagorca ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/126 Prispevki Janeza Vipotnika ob obletnicah ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/127 Zapisnik sestanka v Beogradu, ki ga je vodil Edvard Kardelj (1953.08.21)
     • SI AS 99/128 O ritmični gimnastiki ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/129 Obnova podeželja (1951)
     • SI AS 99/130 Intervju z Janezom Vipotnikom ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/131 Poročilo in predlog partijske komisije v zadevi Sretena Žujovića in Andrije Hebranga - izključitev (1948.05.09)
     • SI AS 99/132 Razprave o komunah ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/133 Konferenca SZDL Ljubljanskega okraja ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/134 Spopad Gubčeve brigade z belogardistično posadko na Ajdovcu 11. decembra 1942 ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/135 Razmišljanje o raznih vprašanjih (1951.08.10)
     • SI AS 99/136 Odločbi (1953)
     • SI AS 99/137 Dogajanje po letu 1945 ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/138 Razno ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/139 Referata Janeza Vipotnika na konferenci Zveze komunistov ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/140 Poročilo predsednika Okrajnega odbora SZDL Ljubljana Janeza Vipotnika na konferenci (1956.06.15)
     • SI AS 99/141 Razprava Janeza Vipotnika na skupščini Okrajne zveze športov Ljubljana ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/142 O nekaterih nalogah Zveze Komunistov Ljubljanskega okraja ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/143 Referat Janeza Vipotnika na plenumu Društva inženirjev in tehnikov LRS (1960.02.12)
     • SI AS 99/144 Referat Janeza Vipotnika na konferenci SZDL ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/145 Koncepti Janeza vipotnika za različna besedila ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/146 Za Žužemberk! ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/147 Vtisi z Japonske ( cca.1950- cca.1960)
     • SI AS 99/148 Slavnostni govori drugih avtorjev (1964-1975)
     • SI AS 99/149 Koncept kandidacijske komisije ( cca.1945- cca.1998)
     • SI AS 99/150 Pismo Miroslave Kovačevič - Mire Janezu Vipotniku (1981)
     • Open the next 100 entries ... (another 140 entries)
     • Go to the last entry ...
    • SI AS 130 Kadilnik Franc (s.d. (brez datuma))
    • SI AS 158 Schwentner Lavoslav (1888-1936)
    • SI AS 293 Milčinski Janez (1911-1992)
    • SI AS 380 Potočnik Miha (1925-1995)
    • SI AS 382 Sušnik Lovro (1911-1945)
    • SI AS 418 Čurkina Iskra Vasiljevna (1961-1997)
    • SI AS 428 Golouh Rudolf (1890-1983)
    • SI AS 671 Zorman Ivan (18. st.-20. st.)
    • SI AS 679 Kavčič Stane (1919-1987)
    • SI AS 824 Adamič Louis (1939-1948)
    • SI AS 825 Adamič Ernest (1957-1971)
    • SI AS 826 Aškerc Anton (1910-1915)
    • SI AS 827 Ajlec Leopold (1919-1940)
    • SI AS 828 Avsenek Ivan (1927-1943)
    • SI AS 829 Ažman Jože (1920-1920)
    • SI AS 830 Babnik Jožef (1847-1847)
    • SI AS 831 Bajuk Marko (1919-1942)
    • SI AS 832 Balantič France (1940-1943)
    • SI AS 833 Bambič Milko (1928-1934)
    • SI AS 834 Baraga Friderik Irenej (1830-1837)
    • SI AS 835 Baraga Srečko (1935-1939)
    • SI AS 836 Belec Anton (1918-1937)
    • SI AS 837 Besezny Emil (1652-1652)
    • SI AS 838 Bevk France (1922-1922)
    • SI AS 839 Bleiweis Janez (1837-1885)
    • SI AS 840 Breceljnik Ivan (1811-1885)
    • SI AS 841 Cankar Ivan (1906-1907)
    • SI AS 843 Crobath Benvenut Gašper (1794-1879)
    • SI AS 844 Costa Etbin Henrik (1864-1873)
    • SI AS 845 Costa Henrik (1821-1851)
    • SI AS 846 Černe Oskar (1939-1939)
    • SI AS 847 Črnologar Konrad (19. st.-19. st.)
    • SI AS 848 Čuden Jožef (1920-1921)
    • SI AS 849 Debeljak Anton (1812-1857)
    • SI AS 850 Debeljak Tine (1904-1944)
    • SI AS 851 Debeljak Vera (1914-1938)
    • SI AS 852 Debevec Jožef (1900-1937)
    • SI AS 853 Devetak Bojan (1945-1946)
    • SI AS 854 Dežman Dragotin (1786-1895)
    • SI AS 855 Dimitz Avgust (1809-1875)
    • SI AS 856 Dolinar Jurij (1808-1869)
    • SI AS 857 Drüner Otto (s.d. (brez datuma))
    • SI AS 858 Druškovič (1909-1909)
    • SI AS 859 Einspieler Tomaž (1893-1935)
    • SI AS 860 Fatur Lea (1914-1939)
    • SI AS 861 Ferjan Ivan (1835-1835)
    • SI AS 862 Florjančič de Grienfeld Ivan Dizma (1748-1748)
    • SI AS 864 Fischer Franjo (1914-1930)
    • SI AS 866 Gärtner Viktor (1822-1942)
    • SI AS 867 Gašperšič Franc (1866-1895)
    • SI AS 868 Glaessener Jurij (1942-1943)
    • SI AS 869 Glavar Peter Pavel (1751-1784)
    • SI AS 870 Gollmayer Mihael (1833-1833)
    • SI AS 871 Gorše France (1935-1935)
    • SI AS 872 Graf Žiga (1828-1838)
    • SI AS 873 Grahovar Simon Tadej Volbenk (18. st.-18. st.)
    • SI AS 874 Gruber Avguštin (1822-1824)
    • SI AS 875 Gruber Gabrijel (1769-1778)
    • SI AS 876 Gruden Franjo (1923-1930)
    • SI AS 877 Guadanini Šulgin Antonina (1936-1940)
    • SI AS 878 Hacin Lovro (1917-1940)
    • SI AS 879 Hafner Angela (1902-1935)
    • SI AS 880 Hermann Pavel (1816-1816)
    • SI AS 881 Hicinger Peter (19. st.-19. st.)
    • SI AS 882 Hladnik Franc (1789-1846)
    • SI AS 883 Hoffmann Nikolaj (1837-1878)
    • SI AS 884 Hohenwart Franc Jožef Hanibal (1834-1834)
    • SI AS 885 Hohenwart Sigismund (1769-1801)
    • SI AS 886 Hren Jožef (1900-1908)
    • SI AS 887 Hrovat Anton (1835-1888)
    • SI AS 888 Jagodic Anton (19. st.-19. st.)
    • SI AS 889 Jagodic Jože (1918-1943)
    • SI AS 890 Jančigaj Franc (1891-1932)
    • SI AS 891 Janežič Konrad (1886-1937)
    • SI AS 892 Japelj Jurij (1781-1807)
    • SI AS 893 Jellouschek Anton (1840-1877)
    • SI AS 894 Jeriša Fran (19. st.-19. st.)
    • SI AS 895 Jug Stanko (1943-1943)
    • SI AS 896 Karinger Jožef (1848-1848)
    • SI AS 897 Kastelic Miha (1821-1865)
    • SI AS 898 Kavčič Anton (1806-1811)
    • SI AS 899 Kham Lado (1957-1978)
    • SI AS 900 Kiršmajer Jakob (1920-1921)
    • SI AS 901 Klančnik Simon (1822-1843)
    • SI AS 902 Klenka Jožef (1917-1930)
    • SI AS 903 Klun Fereri Vinko (1855-1855)
    • SI AS 904 Koblar Anton (19. st.-20. st.)
    • SI AS 905 Kopitar Jernej (19. st.-19. st.)
    • SI AS 906 Korytko Emil (1819-1819)
    • SI AS 907 Korže Marija (1922-1922)
    • SI AS 908 Kovačič Emanuel Josip (1827-1866)
    • SI AS 909 Kozina Jurij (1867-1872)
    • SI AS 911 Krainz Leopold Martin (1860-1860)
    • SI AS 913 Kregar Janko (1742-1940)
    • SI AS 914 Krek Miha (1933-1934)
    • SI AS 916 Kunšič Ivan (19. st.-19. st.)
    • SI AS 917 Kürbisch Friderik (1934-1938)
    • SI AS 918 Lama Adolf (1830-1870)
    • Open the next 100 entries ... (another 401 entries)
    • Go to the last entry ...
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database