Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE
   • 910 Zbirke posameznih zvrsti arhivskega gradiva
   • 920 Tematske zbirke
    • SI AS 138 Zbirka gradiva dolenjskih občin (1898-1948)
    • SI AS 676 Zbirka gradiva o mejni problematiki med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (1858-2009)
    • SI AS 1077 Zbirka spisov iz francoske dobe (1797-1813)
    • SI AS 1078 Zbirka Prešerniana (1820-1849)
    • SI AS 1080 Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega društva za Slovenijo in Historičnega društva za Kranjsko (12. st.-20. st.)
    • SI AS 1083 Zbirka Koroški plebiscit (1919-1919)
    • SI AS 1157 Zbirka spisov cerkveno-šolskih nadzorstev Mariborske škofije (1804-1869)
    • SI AS 1163 Zbirka gradiva Organizacije združenih narodov (1936-1984)
    • SI AS 1178 Zbirka Jesuitica Kranjske (1572-1759)
    • SI AS 1210 Zbirka Plebiscit 1990 (1990)
    • SI AS 1287 Zbirka Stara Ljubljana (1941-1990)
    • SI AS 1412 Zbirka osebnega arhivskega gradiva (19. st.-20. st.)
    • SI AS 1461 Zbirka Slovenskega kriznega centra v Londonu (1988-2001)
    • SI AS 1473 Zbirka policijskih, kazenskih in vojaških spisov (1918-1945)
    • SI AS 1477 Zbirka sodnih spisov o komunistih in delavskem gibanju (1918-1941)
    • SI AS 1479 Zbirka gradiva organizacij Zveze komunistične mladine Jugoslavije (1940-1945)
    • SI AS 1482 Zbirka gradiva vojaških enot narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1942-1945)
    • SI AS 1484 Zbirka gradiva iz arhiva Univerze v Ljubljani o študentih komunistih in levičarskih gibanjih (1932-1941)
    • SI AS 1494 Zbirka gradiva komitejev Komunistične partije Slovenije in odborov Osvobodilne fronte na Dolenjskem (1942-1945)
    • SI AS 1495 Zbirka gradiva komitejev Komunistične partije Slovenije in odborov Osvobodilne fronte na Gorenjskem (1943-1945)
    • SI AS 1496 Zbirka gradiva komitejev Komunistične partije Slovenije in odborov Osvobodilne fronte na Notranjskem (1942-1945)
    • SI AS 1497 Zbirka gradiva komitejev Komunistične partije Slovenije in odborov Osvobodilne fronte na Primorskem (1943-1945)
    • SI AS 1498 Zbirka gradiva komitejev Komunistične partije Slovenije in odborov Osvobodilne fronte na Štajerskem (1944-1945)
    • SI AS 1499 Zbirka gradiva organov varnostne in obveščevalne dejavnosti (1942-1946)
    • SI AS 1503 Zbirka gradiva odborov Slovenske protifašistične ženske zveze (1942-1944)
    • SI AS 1513 Zbirka gradiva o komunistični dejavnosti iz okupatorskih policijskih, sodnih in vojaških organov (1941-1945)
    • SI AS 1514 Zbirka dokumentov o delavskem gibanju do leta 1941 (1914-1941)
    • SI AS 1515 Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva (1941-1947)
    • SI AS 1550 Zbirka spominskega gradiva o delavskem gibanju, socialistični revoluciji in narodnoosvobodilni borbi do 1945 (1948-1985)
    • SI AS 1584 Zbirka gradiva organov in organizacij za boj proti fašizmu v coni A Julijske krajine (1943-1948)
    • SI AS 1618 Zbirka gradiva nemških vojaških enot na zasedenem slovenskem ozemlju (1942-1945)
    • SI AS 1677 Zbirka uredništva Proletarca v Chicagu (1929-1937)
    • SI AS 1696 Zbirka Primorski Slovenci - izseljenci v Južni Ameriki (1926-1961)
    • SI AS 1709 Zbirka Okrožje Ljubljana (1941-1945)
    • SI AS 1730 Zbirka Organizacija javnih uslužbencev in upokojencev v Ljubljani (1941-1941)
    • SI AS 1751 Zbirka arhivskega gradiva nemških okupacijskih oblasti in oboroženih enot na zasedenem slovenskem ozemlju (1939-1945)
    • SI AS 1753 Zbirka gradiva o sodnih zaporih v Ljubljani (1939-1946)
    • SI AS 1758 Zbirka Kolodvorski misijon (1941-1946)
    • SI AS 1765 Zbirka narodnoosvobodilni odbori (1945-1946)
    • SI AS 1768 Zbirka Krščanski socialisti (1920-1965)
    • SI AS 1769 Zbirka okupatorjevi zapori in taborišča (1936-1963)
    • SI AS 1770 Zbirka Preporodovci (1914-1934)
    • SI AS 1819 Zbirka podpisov za priključitev Slovenskega primorja in Trsta k Jugoslaviji (1945-1945)
    • SI AS 1820 Zbirka resolucij za priključitev Slovenskega primorja in Trsta k Jugoslaviji (1945-1947)
    • SI AS 1826 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva karabinjerskih postaj (1928-1943)
    • SI AS 1829 Zbirka gradiva kraljevih kvestur Trst in Gorica (1921-1945)
     • Go to the first entry ...
     • Open the previous 100 entries ... (another 300 entries)
     • SI AS 1829/301 Dosje Babič Teodor (Balbi), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu 27... (1937.11.06-1944.02.26)
     • SI AS 1829/302 Dosje Kralj Srečko (Carli Felice), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v ... (1937.11.24-1943.12.22)
     • SI AS 1829/303 Dosje Feresini Carlo, osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu 27. 9. 1... (1937.11.12-1940.02.15)
     • SI AS 1829/304 Dosje Franca Josip (Franza), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu 2... (1930.09.22-1943.05.04)
     • SI AS 1829/305 Dosje Kocman Mario (Kozmann), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu ... (1935.03.18-1942.04.08)
     • SI AS 1829/306 Dosje Lenart Josip (Lenhart), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu ... (1937.11.17-1943.03.24)
     • SI AS 1829/307 Dosje Lenart Rudolf (Lenhart), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu... (1937.11.17-1939.06.07)
     • SI AS 1829/308 Dosje Masserano Carlo, osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu 27. 9. ... (1937.11.11-1943.05.24)
     • SI AS 1829/309 Dosje Paklič Ivan (Paclich), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu 2... (1937.07.18-1943.04.26)
     • SI AS 1829/310 Dosje Budičin Jožef (Budicin), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu... (1937.12.15-1937.12.20)
     • SI AS 1829/311 Dosje Filipič Jožef (Filippi), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu... (1937.12.15-1938.12.23)
     • SI AS 1829/312 Dosje Načinović Rudolf (Nacini), osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Ri... (1937.12.11-1938.11.08)
     • SI AS 1829/313 Dosje Paliaga Anton, osumljen komunistične dejavnosti, obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu 27. 9. 19... (1937.12.11-1938.11.08)
     • SI AS 1829/314 Komunistična dejavnost v Trstu in Pulju (1937-1938)
     • SI AS 1829/315 Komunistična dejavnost v Trstu in Pulju (1936-1937)
     • SI AS 1829/316 Kopije pisem poslane iz Trsta članom komunistične partije v Švico, v Bodio in v Francijo, v Pariz (1936-1937)
     • SI AS 1829/317 Dosje Berce Henrik, osumljen komunistične dejavnost, zaslišanje (1937.01.09)
     • SI AS 1829/318 Dosje Degrandi Noelia, zaslišanje (1937.01.04)
     • SI AS 1829/319 Dosje Maffioli Irma, osumljena komunistične dejavnost, zaslišanje (1936.12.18)
     • SI AS 1829/320 Dosje Maslo Ravagnan Jožefa, zaslišanje, prepisi pisem, ki jih je pisala možu Ravagnan Riccardu v Pariz (1936)
     • SI AS 1829/321 Prepisi pisem Ravagnan Riccarda iz Pariza, pisal ženi Maslo Ravagnan Jožefi in prepisi pisem, ki jih je žena pisala njem... (1936)
     • SI AS 1829/322 Dopis Prefekture Istra o Tamaro Alessandru (1937.02.27)
     • SI AS 1829/323 Dosje Kumar Teodor, osumljen komunistične dejavnosti, fotografija, policijski dokumenti (1931.01.18-1943.09.30)
     • SI AS 1829/324 Dosje Nenni Pietro, osumljen komunistične dejavnosti, policijski dokumenti, fotografije (1926-1943)
     • SI AS 1829/325 Dosje Pacciardi Randolfo, osumljen komunistične dejavnosti, policijski dokumenti, fotografije (1933-1941)
     • SI AS 1829/326 Dosje Thorez Maurizio, osumljen komunistične dejavnosti, policijski dokument (1940)
     • SI AS 1829/327 Fotografije aretiranih komunistov, pisma aretiranih (5) (1927-1938)
     • SI AS 1829/328 Poročilo o komunističnem gibanju v Trstu (1938.01.04-1938.02.02)
     • SI AS 1829/329 Dopisi (1927-1936)
     • SI AS 1829/330 Dva dopis ob deseti obletnici Leninove smrti (1928.01.20)
     • SI AS 1829/331 Seznam komunistov in antifašistov Reške pokrajine, ki so bili po mnenju italijanskih oblasti zmožni izvršiti atentate in... (1937-1938)
     • SI AS 1829/332 Poročila o delovanju Narodne odbrane, jugoslovanske protiitalijanske organizacije (1927-1938)
     • SI AS 1829/333 Dosje Križnič Edvard, osumljen protiitalijanske dejavnosti, policijski dokumenti (1926.08.15-1944.04.14)
     • SI AS 1829/334 Seznami prostovoljcev, ki so sodelovali v španski državljanski vojni, iz raznih pokrajin Italije (1936-1942)
     • SI AS 1829/335 Dosje Colja Jaksetič Jožefa, policijski dokumenti, pisma iz Pariza (1934-1937)
     • SI AS 1829/336 Dosje Gerin Bruno, španski borec, fotografija, policijski dokumenti (1939-1940)
     • SI AS 1829/337 Dosje Gruden Igo, policijski dokumenti (1929-1938)
     • SI AS 1829/338 Dosje Jaksetič Jure, policijski dokumenti (1941)
     • SI AS 1829/339 Dosje Malattia Antonio, španski borec, policijski dokumenti, fotografija (1938-1942)
     • SI AS 1829/340 Dosje Mazzi Umberto španski borce, policijski dokumenti, fotografije, italijanski potni list (1931-1943)
     • SI AS 1829/341 Dosje Perin Severino, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1930-1943)
     • SI AS 1829/342 Dosje Pontoni Bruno, španski borec, policijski dokumenti, fotografija (1926-1943)
     • SI AS 1829/343 Dosje Primožič Nazarij, španski borec, policijski dokumenti, fotografija (1925-1942)
     • SI AS 1829/344 Dosje Valentič Baltazar, španski borec, policijski dokumenti (1929-1942)
     • SI AS 1829/345 Dosje Čok Lino (Zochi), španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1929-1941)
     • SI AS 1829/346 Dosje Martelanc Vladimir, komunist, policijski dokumenti, fotografija (1923-1944)
     • SI AS 1829/347 Dosje Regent Ivan, policijski dokumenti, fotografije (1920-1942)
     • SI AS 1829/348 Dosje Ukmar Anton, policijski dokumenti, komunist (1928-1941)
     • SI AS 1829/349 Zapisnik sodnega procesa proti komunistom v italijanski vojski, ki je potekal 11. 8. 1942 pred Posebnim sodiščem za zašč... (1941-1942)
     • SI AS 1829/350 Osvobodilna fronta na Primorskem (1941-1944)
     • SI AS 1829/351 Organizacija jugoslovanskih nacionalistov (ORJUNA) (1927-1934)
     • SI AS 1829/352 Zadeva Kukec Jože (1927-1930)
     • SI AS 1829/353 Poročila italijanske obveščevalne službe o delovanju Orjune (Organizacije jugoslovanskih nacionalistov) v Jugoslaviji in... (1928-1936)
     • SI AS 1829/354 Orjuna (Organizacija jugoslovanskih navionalistov) (1928-1929)
     • SI AS 1829/355 Poročilo, dopisi in ukrepi v zvezi s pošiljko vnetljive snovi poslane v Genovo, akcija ljubljanskih študentov, članov Or... (1931-1933)
     • SI AS 1829/356 Seznami članov Orjune (Organizacije jugoslovanskih nacionalistov) v Jugoslaviji in v Julijski krajini (1928-1932)
     • SI AS 1829/357 Dokumenti Marka Kranjca (1927-1931)
     • SI AS 1829/358 Poročili goriškega fašističnega sekretarja Francesca Casccesea o komunistični dejavnosti na Goriškem (1928)
     • SI AS 1829/359 Dopis o sodbi proti 7 obtožencem, goriškim komunistom, aretirani leta 1933, navedena so imena obsojenih (1933)
     • SI AS 1829/360 Poročila o komunističnih dejavnostih v Vrtojbi in v Šempetru v letih 1939-1940 (1939-1940)
     • SI AS 1829/361 Poročila o komunističnih dejavnostih v Desklah leta 1940 (1940)
     • SI AS 1829/362 Poročila o komunističnih dejavnostih (1927-1940)
     • SI AS 1829/363 Poročila (1932-1933)
     • SI AS 1829/364 Ukrepi italijanskih oblasti (1933-1936)
     • SI AS 1829/365 Poročila (1929-1932)
     • SI AS 1829/366 Okrožnica Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Italije, da se pri odpuščanju Slovencev in Hrvatov z dela ne navede k... (1933.09.08)
     • SI AS 1829/367 Seznam (1933-1934)
     • SI AS 1829/368 Seznami udeležencev španske državljanske vojne z Goriške (1938-1939)
     • SI AS 1829/369 Poročila (1934-1935)
     • SI AS 1829/370 Dosje Braida Antonio, komunist, emigrant, policijski dokumenti, zaslišanje, fotografije (1931-1939)
     • SI AS 1829/371 Dosje Červ Viktor, emigrant, španski borec, policijski dokumenti (1939-1942)
     • SI AS 1829/372 Dosje Comuzzi Igino, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografija (1937-1943)
     • SI AS 1829/373 Dosje Drufovka Anton, emigrant, španski borec, policijski dokumenti (1930-1942)
     • SI AS 1829/374 Dosje Eržen Venceslav, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije, potni list (1942-1943)
     • SI AS 1829/375 Dosje Felc Avgust, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1937-1942)
     • SI AS 1829/376 Dosje Feresin Carlo, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografija (1936-1943)
     • SI AS 1829/377 Dosje Jereb Viktor, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1935-1943)
     • SI AS 1829/378 Dosje Klanjšček Valentin, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1937-1943)
     • SI AS 1829/379 Dosje Kovačič Mirko, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1938)
     • SI AS 1829/380 Dosje Križaj Jožef, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1932-1941)
     • SI AS 1829/381 Dosje Makuc Jakob, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1937-1941)
     • SI AS 1829/382 Dosje Marušič Karel, emigrant, španski borec, policijski dokumenti (1941)
     • SI AS 1829/383 Dosje Marvin Jožef, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1923-1941)
     • SI AS 1829/384 Dosje Marvin Romano, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije (1925-1941)
     • SI AS 1829/385 Sodni poziv za Leban Štefana (1939.09.30)
     • SI AS 1829/386 Dosje Rejec Albert, policijski dokumenti, osumljen protiitalijanske dejavnosti (1930-1936)
     • SI AS 1829/387 Dosje Rejec Maksimiljan, policijski dokumenti, osumljen protiitalijanske dejavnosti (1930-1937)
     • SI AS 1829/388 Dosje Vodopivec Albin, policijski dokumenti, osumljen protiitalijanske dejavnosti, zaplenjena korespondenca, fotografija (1924-1942)
     • SI AS 1829/389 Dosje Kocijančič Venčeslav, policijski dokumenti in poročila o preiskavah, osumljen antifašizma, Kraljeva kvestura Pulj (1928-1932)
     • SI AS 1829/390 Dosje Dobrina Ivan, policijski dokumenti in poročila o preiskavah, osumljen antifašizma, Kraljeva kvestura Pulj (1928-1942)
     • SI AS 1829/391 Dosje Dobrina Josip, policijski dokumenti in poročila o preiskavah, osumljen antifašizma, fotografije, Kraljeva kvestura... (1939-1943)
     • SI AS 1829/392 Dosje Jerman Štefan, policijski dokumenti in poročila o preiskavah, osumljen antifašizma, Kraljeva kvestura Pulj (1929-1942)
     • SI AS 1829/393 Dosje Jurinčič Anton, policijski dokumenti in poročila o preiskavah, osumljen antifašizma, Kraljeva kvestura Pulj (1929-1938)
     • SI AS 1829/394 Komunistično gibanje v Nemčiji (s.d. (brez datuma))
     • SI AS 1829/395 Okrožnica o angleških in ameriških agentih v Italiji (1941)
     • SI AS 1829/396 Dopisi (1923-1929)
     • SI AS 1829/397 Dopisi in poročila policije o nasprotjih v fašistični stranki v Trstu leta 1926 (1926)
     • SI AS 1829/398 Dopisi (1928-1936)
     • SI AS 1829/399 Slovensko antifašistično gibanje (1931-1938)
     • SI AS 1829/400 Dopisi (1928-1940)
     • Open the next 100 entries ... (another 890 entries)
     • Go to the last entry ...
    • SI AS 1838 Zbirka Beneški proces (1955-1959)
    • SI AS 1840 Zbirka gradiva o žrtvah italijanskih okupacijskih oblasti (1940-1945)
    • SI AS 1842 Zbirka gradiva raznih enot italijanske vojske (1941-1943)
    • SI AS 1867 Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov (1942-1945)
    • SI AS 1871 Zbirka dopolnilnega gradiva o delavskem gibanju in narodnoosvobodilnem boju (1918-2007)
    • SI AS 1872 Zbirka spominskega gradiva o delavskem gibanju in o narodnoosvobodilnem boju (1918-1945)
    • SI AS 1900 Zbirka sodnih spisov o Črni roki (1944-1945)
    • SI AS 1920 Zbirka prijavnih listov oficirjev in podoficirjev kraljeve jugoslovanske vojske v Ljubljani (1941-1942)
    • SI AS 1938 Zbirka Koroški deželni arhiv (1537-1849)
    • SI AS 1945 Zbirka Srbski liberalizem 1969-1972 (1944-1972)
    • SI AS 1949 Zbirka koncentracijska taborišča Terezin, Flossenbürg, Leitmeritz in gradivo povojnih komemoracij 1944-2002 (1944-2002)
    • SI AS 1953 Zbirka Slovenke v narodnoosvobodilnem boju (1960-1970)
    • SI AS 1964 Zbirka gradiva raznih pravosodnih organov (1872-1899)
    • SI AS 1970 Zbirka prekomorci v narodnoosvobodilni vojni (1960-1965)
    • SI AS 1976 Zbirka občinskih simbolov Valta Jurečiča (21. st.-21. st.)
    • SI AS 1996 Zbirka Inštituta za slovensko izseljenstvo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1890-1995)
    • SI AS 2042 Zbirka SCT (1917-1965)
    • SI AS 2044 Zbirka gradiva italijanskih okupacijskih oblasti (1920-1943)
    • SI AS 2058 Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oz... (1919-1939)
    • SI AS 2060 Zbirka tehnične dokumentacije kamnolomov, peskokopov in glinokopov (1987-2010)
    • SI AS 2067 Zbirka Korpus slovenske arhitekture (1966-2009)
    • SI AS 2136 Zbirka Kranjskega deželnega muzeja (1511-1935)
    • SI AS 2154 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva društev (1852-1986)
    • SI AS 2156 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva zemljiških gospostev (1650-1931)
    • SI AS 2158 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva vojaških enot do 1941 (1813-1938)
    • SI AS 2164 Zbirka zadružništvo na Slovenskem (1922-1962)
    • SI AS 2165 Zbirka fragmentov arhivskega gradiva strokovnih in sindikalnih združenj do leta 1945 (1892-1945)
    • SI AS 2173 Zbirka arhivskega gradiva nemških orožniških postaj na zasedenem slovenskem ozemlju (1938-1945)
    • SI AS 2174 Katalog ekspatriiranih nemških državljanov za časa nacizma (1933-1945)
    • SI AS 2175 Zbirka arhivskega gradiva organov nemške redarstvene policije na zasedenem slovenskem ozemlju (1941-1945)
   • 930 Zbirke zasebnih zbirateljev
   • 940 Zbirke reprodukcij


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database