Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • A UPRAVA
   • AA Najvišje državne in avtonomne oblasti
    • AAA Najvišje državne in avtonomne oblasti do leta 1918
     • AAA1 Centralni uradi na Dunaju
     • AAA2 Oblasti na ravni dežele ali višji ravni
      • AAA21 Avtonomni organi
      • AAA22 Upravni organi
      • AAA23 Posebni avtonomni in upravni organi
      • AAA24 Zemljiški kataster
    • AAB Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1941
    • AAC Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1941 do 1945
    • AAD Državne in avtonomne oblasti po letu 1945
   • AB Državne in avtonomne oblasti na lokalnem nivoju
  • B PRAVOSODJE
  • C VOJAŠTVO, OROŽNIŠTVO IN POLICIJA
  • D GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • E VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • F KULTURA, ZNANOST, ŠPORT IN INFORMIRANJE
  • G ZDRAVSTVO IN SOCIALA
  • H POLITIČNE STRANKE, DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE IN SINDIKATI
  • I DRUŠTVA IN ZDRUŽENJA
  • J VERSTVO
  • K ZEMLJIŠKA GOSPOSTVA
  • L OSEBNI IN RODBINSKI FONDI
  • M ARHIVSKE ZBIRKE
  • N ZBIRKE REPRODUKCIJ (KOPIJ) ARHIVSKEGA GRADIVA


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database