Bleiweis Trsteniški, Janez (1808-1881), pl., dr., veterinar, publicist in politik ([ARS] fizična oseba\)

 

Base Data

Thesaurus:[ARS] fizična oseba
Name:Bleiweis Trsteniški, Janez (1808-1881), pl., dr., veterinar, publicist in politik