Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije (1953-1963) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)

 

Base Data

Thesaurus:[ARS] pravna oseba/korporativno telo
Name:Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije (1953-1963)