SI AS 1063/4017 Potrditev prodaje gradu Kostrivnica in podelitev v fevd Frideriku Žovneškemu, 1322.10.05 (Dokument)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1063/4017
Ref. code AP:SI AS 1063/4017
Former reference codes:C/17
CE I/17
Title:Potrditev prodaje gradu Kostrivnica in podelitev v fevd Frideriku Žovneškemu
Creation date(s):10/5/1322
Creation date(s), remarks.:an dem saechstem tag nah sand Michels tag
City:Vitanje (Weitenstain)
Level:Dokument
Archival Material Types:listinsko gradivo
Image preview:

Information on context

Izstavitelj:Henrik III. pl. Helfenberg, škof v Krki (Gurk)
Prejemnik:Friderik Žovneški

Information on content and structure

Brief:Krški škof Henrik III. pl. Helfenberg (Heinrich ze Gurk) potrdi prodajo gradu Kostrivnica (Kostraevntz) z vsem pripadajočim Frideriku Žovneškemu (Fridrichen von Sêvnekk), ki ga je kupil od Friderika II. s Podsrede (Fridrich von Herberch) in njegove žene Ane grofice Šternberške (Anna von Sternberch) in je bil njena jutrnja. Škof podeli Žovneškemu grad v fevd.
Sealer:Henrik III. pl. Helfenberg, škof v Krki (Gurk)
Obseg pečata, zastave:Premer: 6 cm
Description of seal:Viseči okrogel pečat iz naravnega voska, pritrjen s pergamentnim trakom. Podoba: škof na faldistoriju, na vsaki strani pasja glava, v levici drži pastoral, z desnico blagoslavlja. Legenda: † S. HEINRICI DEI GRA(TIA) - ECCL(ES)IE GVRCENS(SIS) EPI(SCOPUS).
Dimensions W x H (cm):21 x 18,5

Conditions of access and use

Pravni status (listine, rokopisi):original
Pisna podlaga:pergament
Language:nemški

Information on related materials

Publications:Dušan KOS, Celjska knjiga listin I: listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Celje: Muzej novejše zgodovine, 1996, str. 124-125, št. 114 (objava)
Karlmann TANGL, Die Freien von Suneck, Ahnen der Grafen von Cilli. V: Mitteilungen des historischen Vereines für Steiermark (MHVSt) 13 (1864), str. 62 (datirana pod 1322 IX. 29.) (regest)
Franz von KRONES, Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli. Teil 1: Die Freien von Saneck und der erste Graf von Cilli. Quellenmäßige Geschichtsstudie. Graz 1883, str. 163, št. 40 (datirana pod 1322 X. 1.) (regest)
Christiane THOMAS, Cillier Urkunden. Teil 1. V: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 35 (1982), str. 355, št. 18 (regest)
Related material:Štajerski deželni arhiv (StLA), AUR (prepis, 19. stol.)
 

Usage

End of term of protection:10/5/1322
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=131980
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database