SI AS 1063/4018 Zastava gradov Žovnek, Lemberg pri Šmarju in Rogatec, 1326.08.13 (Dokument)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1063/4018
Ref. code AP:SI AS 1063/4018
Former reference codes:C/18
CE I/18
Title:Zastava gradov Žovnek, Lemberg pri Šmarju in Rogatec
Creation date(s):8/13/1326
Creation date(s), remarks.:an dem naestem mitchen nach sand Laurenczen tag
City:Pliberk (Bleiburg) (Pleibuͤrch)
Level:Dokument
Archival Material Types:listinsko gradivo
Image preview:

Information on context

Izstavitelj:Wulfing Edling Guštanjski (Guttenstein)
Diepold II. s Kacenštajna
Prejemnik:Friderik Žovneški

Information on content and structure

Brief:Wulfing Edling Guštanjski (Guttenstein) (Wuͦlfing Edling von Guͦtenstein) in Diepold II. s Kacenštajna (Dyepolt von Chaczenstein) naznanjata, da jima je njun gospod Friderik Žovneški (Friderich der edel von Sevnek) zastavil gradove Žovnek (Seunek), Lemberg pri Šmarju (Lengenburg) in Rogatec (Rohats) z vsem pripadajočim, ker sta izjavila, da bosta ob prihodnjem sv. Juriju (24. aprila) Judom in drugim upnikom poravnala njegove dolgove.
Priče pravnega dejanja:Ulrik IV. grof Pfannberški (Vlreich von Pfannberg)
Wulfing z Ehrenfelsa (Wulfinch der Erenuelser)
Volkrat s Pliberka (Bleiburg) (Volchrat von Pleibuͦrch)
Ulrik Mertinger z Ekenštajna (Vlreich der Mertinger)
Guncel Thurn (Guͦnczel von Tuͦren)
Sealer:Wulfing Edling Guštanjski (Guttenstein)
Diepold II. s Kacenštajna
Obseg pečata, zastave:Prvi pečat: premer 3,3 cm
Drugi pečat: premer 3,3 cm
Description of seal:Dva okrogla viseča pečata iz naravnega voska, pritrjena s pergamentnima trakovoma.
Prvi pečat: podoba: grb (na skalo plezajoči gams), legenda: † S. WLFINGI * DE * GVTENSTAIN.
Drugi pečat: podoba: grb (na skalo plezajoča mačka), legenda: † S. DIE[POLDI DE ---].

Conditions of access and use

Pravni status (listine, rokopisi):original
Pisna podlaga:pergament
Language:nemški
Dorzalne notice:Guttenstainer und Katzenstainer verschreibung pro Seunegkh (15./16. stol.)
1326 13 aug., Cili (17. stol.)
Signatura: Ladl 45 No 3 (18. stol.)

Information on related materials

Publications:Franz von KRONES, Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli. Teil 1: Die Freien von Saneck und der erste Graf von Cilli. Quellenmäßige Geschichtsstudie. Graz 1883, str. 186 (objava)
Dušan KOS, Celjska knjiga listin I: listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Celje: Muzej novejše zgodovine, 1996, str. 128-129, št. 118 (objava)
A ÖStA/HHStA/AB XIV/14/Band 1/51r (regest)
Karlmann TANGL, Die Freien von Suneck, Ahnen der Grafen von Cilli. V: Mitteilungen des historischen Vereines für Steiermark (MHVSt) 13 (1864), str. 67 (regest)
Franz von KRONES, Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli. Teil 1: Die Freien von Saneck und der erste Graf von Cilli. Quellenmäßige Geschichtsstudie. Graz 1883, str. 163, št. 42 (regest)
Monumenta historica ducatus Carinthiae (MDC) 9, str. 10, št. 38 (regest)
Christiane THOMAS, Cillier Urkunden. Teil 1. V: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 35 (1982), str. 355, št. 19 (regest)
Rolanda FUGGER GERMADNIK, Grofje in knezi Celjski. Celje: Pokrajinski muzej, 2014, str. 27, op. 46 (prim.)
Related material:Štajerski deželni arhiv (StLA), AUR 1951c (19. stol.)
 

Usage

End of term of protection:8/13/1326
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=131981
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database