SI AS 99 Vipotnik Janez, 1941-1998 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 99
Ref. code AP:SI AS 99
Former reference codes:AS 99
Title:Vipotnik Janez
Creation date(s):1941 - 1998
Extent:21 škatel
Running meters:2.10
Archival Material Types:spisovno gradivo
fotografsko gradivo
tiskano gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Vipotnik Janez
Čas obstoja ustvarjalca:1941 - 1998
Administration history:Janez Vipotnik (Zagorje ob Savi, 21. 8. 1917 - Ljubljana, 21. 4. 1998), politik in pisatelj. V Ljubljani je študiral gradbeništvo in sodeloval v naprednem študentskem gibanju. Po napadu na Jugoslavijo se je vključil v NOB, bil aktivist OF in član VOS v Ljubljani. Leta 1942 je bil sprejet v KPS. Julija 1942 je odšel v partizane na Dolenjsko kot borec in kurir, nato je bil imenovan za politkomisarja. Bil je pripadnik 1. in 2. čete I. bataljona Zapadnodolenjskega odreda, I. bataljona Gubčeve brigade, I. bataljona Cankarjeve brigade, Gubčeve brigade, XV. divizije in nazadnje VII. korpusa NOV in POJ. Po osvoboditvi 1945 je opravljal več pomembnih političnih in drugih služb, kot so sekretar PK SKOJ za Slovenijo, 1947 član sekretariata CK SKOJ v Beogradu, 1948 organizacijski sekretar IO OF, 1949–50 sekretar oblastnega komiteja KPS za Gorenjsko, 1950–51 minister za uvoz in izvoz, 1951–52 predsednik sveta za gradnjo LRS, 1952–53 državni sekretar za gospodarstvo LRS, 1953–54 član izvršnega sveta ljudske skupščine LRS, 1954–60 sekretar OK ZKS Lj., 1960–63 glavni urednik dnevnika Delo, 1963–67 sekretar zveznega izvršnega sveta, 1967–73 predsednik republiškega komiteja SZDL Slovenije, 1973–77 generalni direktor in nato predsednik skupščine zavoda RTV Ljubljana, od 1978 je predsednik republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. Od 1954 je član CK ZKS, od 1958 CK ZKJ, 1977–78 predsedstva SRS. Je nosilec partizanske spomenice 1941 in številnih odlikovanja. Pisal je leposlovje in politična besedila.
Archival history:Gradivo je podarila Olga Vipotnik, 22. 10. 1999

Information on content and structure

Content:govori J. Vipotnika/ razgovori, intervjuji, spomini/ korespondenca/ osebni dokumenti/ prispevki s področja kulture, izobraževanja in gospodarstva/ leposlovje/ razno gradivo/
System of arrangement:Gradivo je urejeno in popisano na nivoju združenih dokumentov, delno po vsebinskih sklopih, zloženo v srajčkah, tehnično opremljeno in očiščeno tujkov.

Conditions of access and use

Access regulations:Popisno enoto SI AS 99/282 (zapis z naslovom Doživljanje po vojni) ni dovoljeno uporabljati 30 let od izročitve (do 22. 10. 2029). Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:slovenski
angleški
francoski
italijanski
nemški
drugi jeziki
Pisava:latinica
cirilica
Finding aids:arhivski popis 2012 (Anja Paulič)

Information on related materials

Publications:Slovenski biografski leksikon 1925-1991, Elektronska izdaja, SAZU, 2009
 

Descriptors

Entries:  Vipotnik Janez (1917-1988), politični delavec, pisatelj ([ARS] fizična oseba\)
 

Containers

Number:21
 

Usage

End of term of protection:12/31/2073
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23048
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database