SI AS 136 Okrajno glavarstvo Postojna, 1771-1918 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 136
Ref. code AP:SI AS 136
Former reference codes:AS 136
Title:Okrajno glavarstvo Postojna
Creation date(s):1771 - 1918
Extent:223 škatel
28 fasciklov
Running meters:44.00
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Kreisamt Adelsberg (1748-1849)
Kresijski urad Postojna (1748-1849)
Bezirkshauptmannschaft Adelsberg (1849-1854)
Okrajno glavarstvo Postojna (1849-1854)
Bezirksamt Adelsberg (1854-1868)
Okrajni urad Postojna (1854-1868)
Okrajno glavarstvo Postojna (1868-1918)
Administration history:Glej AS 129.
Ob ustanovitvi 1849 je obsegalo Okrajno glavarstvo Postojna s podružnico v Trnovem (Ilirski Bistrici) območje davčnih uradov Postojna, Planina, Senožeče, Lož in Ilirska Bistrica. 1854 je bilo glavarstvo razdeljeno na okrajne urade Postojna, Ilirska Bistrica, Lož Planina in Senožeče. 1867 je bil njegov obseg naslednji: dotedanji Okrajni urad Postojna, soseski Mrzlo Polje in Strmca (do tedaj pod okrajnim uradom Planina) in dotedanji okrajni uradi Bistrica, Senožeče, Vipava. 1918 je prišlo okrajno glavarstvo pod Italijo.
Archival history:1961 je fond izročil Državni arhiv iz Trsta.

Information on content and structure

Content:občinske zadeve/ spisi glede zemljiške odveze okrajnih uradov Sežana, Postojna, Vipava 1852-1863/ policijske zadeve/ saniteta/ ustanove/ vojska/ obrt/ vodna knjiga/ javne gradnje/ vodne zadeve/ cerkvene zadeve/ šolstvo/
System of arrangement:Spisi so razdeljeni na splošne (223 škatel) in predsedstvene (27 fasciklov) . Splošni spisi so urejeni po registraturnem načrtu iz 1851 oziroma zbrani v konvolute, mobilizacijski (1 fascikel) in rezervatni pa kronološko. Del gradiva (nekatere gradbene in vodne zadeve) je iz Kresijskega urada Postojna (AS 115).

Conditions of access and use

Language:nemški
Pisava:nemška kurenta/gotica (rokopis)
Finding aids:arhivski popis (predsedstveni in mobilizacijski spisi)
arhivski popis 1998 (splošni spisi) (Olga Pivk)

Information on related materials

Publications:- Glej AS 129
 

Descriptors

Entries:  Okrajno glavarstvo Postojna (1849-1918) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1918
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23172
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database