SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko, 1811-1869 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 179
Ref. code AP:SI AS 179
Former reference codes:AS 179
Title:Franciscejski kataster za Primorsko
Creation date(s):1811 - 1869
Extent:184 map
Running meters:22.80
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Glej AS 176.
Slovensko ozemlje zahodno od Soče in rateškega razvodja je v letih od 1809 do 1813 spadalo k Napoleonovemu Kraljestvu Italija. Za to območje so Francozi v letih 1811 do 1813 izdelali kataster, izdelavo pa povsem prevzeli po "Milanskem katastru". Katastrske mape so bile narisane s svinčnikom ali črnilom, izdelane so bile v merilu 1:2000, pregledne karte pa v merilu 1:8000. Po ponovni priključitvi ozemlja k habsburški monarhiji so avstrijski upravni organi uporabljali tudi ta kataster, katerega mape se zato hranijo med mapami franciscejskega katastra za Primorsko. Triangulacija in katastrska izmera po navodilih za izdelavo franciscejskega katastra sta bili opravljeni v Slovenskem Primorju in Istri v letih 1817 - 1825.
Arhivsko gradivo franciscejskega katastrskega operata za Slovensko Primorje je AS izročila Republiška geodetska uprava v letih 1948, 1949, 1952, 1956 in 1961.

Information on content and structure

Content:Za slovensko Primorje je ohranjenih le 184 katastrskih map franciscejskega katastra, vključno z 22 mapami francoskega katastra.
- katastrske občine:
Ajba, Ajdovščina, Anhovo, Artviže, Avče, Barka, Bate, Batuje, Bazovica, Bilje, Bodrež, Bovec, Breginj in Logje, Brestovica, Brje (Brnik), Brje (Komen), Bukovica, Cerkno, Čadrg, Čepovan, Čezsoča, Čiginj in Kozarišče, Črniče, Črni Kal, Dane pri Divači, Deskle, Dobravlje, Dolenje, Dolje, Drežnica, Gaberje, Gabrovica, Gojače, Golac, Gorenja vas (pri Kanalu), Gorjansko, Gornji Log, Gradina (Motovun), Gradišče, Grahovo, Grgar, Hrastovlje, Idrija pri Bači, Idrija (pri Kanalu), Idrsko, Ivanji Grad, Jelovica, Jelšane, Kal nad Kanalom, Kamnje, Kamno, Kanal, Kneža, Kobarid (incl. Sužid in Svino), Kobjeglava, Komen, Koritnica (Kal-Koritnica), Kostanjevica, Kozjane, Kožbana, Kred (incl. Stara Sela), Kromberk, Ladra, Lipa, Lipa (na Krasu), Livek, Ljubin, Loka, Lokavec, Lokovec, Lokev (pri Divači), Lokve, Merče, Modrejce, Morsko, Naklo (pri Divači), Nova Kračina, Obloke, Orehovlje, Pasjak, Pečine, Pernata (otok Cres), Plave, Podbrdo, Podgraje, Podmelec, Podpeč, Poljubinj, Ponikve, Prapretno Brdo, Prvačina, Ravnica, Renče, Rihenberk, Robidišče, Ročinj, Rodik, Rupa, Rut (Nemški), Rute, Sedlo, Sela (pri Ajdovščini), Sela na Krasu, Sela (Volčanska), Skrilje, Slap ob Idrijci (Roče), Smast, Soča- desni breg, Soča-levi breg, Sovinjak, Spodnje Ležeče, Srednji Log, Srpenica, Stara Gora in Rožna dolina, Stržišče, Sušak, Sv. Lucija (Most na Soči), Sv. Duh na Banjščici, Sv. Križ (Vipavski Križ), Sv. Tomaž (pri Ajdovščini), Sveto, Šempas, Šentviška Gora, Škoflje, Škrbina, Šmarje, Šmartno v Brdih, Temnica, Tolmin, Tolminski Lom, Tomačevica, Trenta-desni breg, Trenta-levi breg, Tribuša, Trnovo ob Soči, Ukanje, Vareje, Velike Mune, Velike Žablje, Veliko Brdo, Višnjevek, Vlakovo, Vogrsko, Vojščica, Volarje, Volčanski Rut, Volče, Volčji Grad, Vrh (Kanalski Vrh), Vrsno, Vrtače, Vrtovin, Zajelše, Zatolmin, Zazid, Žabče, Žabiče, Žaga, Žejane/

Conditions of access and use

Language:nemški
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Ficko M., Popis katastrskih map, nastalih v času francoske zasedbe slovenskega ozemlja v letih 1809 - 1813, (tipkopis v ARS)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1869
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23256
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database