SI AS 180 Kataster za Prekmurje, 1858-1860 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 180
Signatura PE AP:SI AS 180
Prejšnje signature PE:AS 180
Naslov PE:Kataster za Prekmurje
Čas nastanka PE:1858 - 1860
Količina PE:51 škatel
50 map
Obseg (tekoči metri):16,70
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Kartografsko gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Prekmurje ni bilo zajeto v katastrska merjenja v dvajsetih letih 19. stol., pač pa se je prva izmera tam začela šele po letu 1856, potem ko je bila s cesarskima patentoma z dne 20. in 31. 10. 1850 deklarirana uvedba stabilnega katastra v ogrskem delu države in izdana navodila za izvedbo izdelave katastrske izmere. Merjenje je bilo prav tako kot v ostalih avstrijskih deželah izvedeno na ploskovnem koordinatnem sistemu, izhodiščna točka le-tega pa je bil vzhodni stolp zvezdarne na Gellerthegyu pri Budimpešti. Glej tudi AS 176.
AS ga je izročil Katastrski urad Murska Sobota 22. 6. 1961.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:V celoti ali deloma je ohranjeno gradivo za 168 katastrskih občin.
- katastrske občine:
Adrijanci, Andrejci z Ivanovci, Bakovci, Banuta, Beltinci, Berkovci, Bistrica, Bodonci, Bogojina, Bokrači, Boreža, Borejci, Boreča, Bratonci, Brezovci, Brezovica, Budinci, Bukovnica, Cankova, Čentiba, Čepinci, Čikečka vas, Črenšovci, Črnilavci, Dankovci, Dobrovnik, Dokležovje, Dolič, Dolina pri Lendavi, Dolina, Domajinci, Domanjševci, Dolga vas, Dolnja Lendava, Dolnji Slaveči, Fikšinci, Filovci, Fokovci, Gaberje, Gederovci, Genterovci, Gerlinci, Gomilica, Gorica, Gornja Lendava, Gornji Črnci, Gornji Lakoš, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Gradišče, Hodoš, Hotica, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Kamovci, Kančevci, Kapca, Kerka Szt. Miklós, Kobilje, Korošci, Košarovci, Kot, Kovačevci, Krajna, Kramarovci, Krašči, Križevci, Krnci, Krog, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kupšinci, Kuštanovci, Kuzma, Lemerje, Lendvaujfalu, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lucova, Lukaševci, Mačkovci, Mali Černec, Mali Dolenci, Markišavci, Markovci, Martjanci, Matjaševci, Melinci, Mlajtinci, Moravci, Mostje, Moščanci, Motovilci, Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nedelica, Nemčavci, Neradnovci, Noršinci, Novi Beznovci, Nuskova, Ocinje, Odranci, Otovci, Panovci, Pečarovci, Pertoča, Peskovci, Petanjci, Petišovci, Pince, Polana, Pordašinci (Prosenjakovci), Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Puževci, Radmožanci, Radovci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Renkovci, Rogašovci, Ropoča, Satahovci, Sebeborci, Selo, Serdica, Skakovci, Sodišinci, Sotina, Središče, Stari Beznovci, Strehovci, Strukovci, Sv. Jurij, Szt. Kirůli, Šalamenci, Šalovci, Šulinci, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Trdkova (Martinje), Trnje, Tropovci, Turnišče, Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Večeslavci, Velika Polana, Veliki Dolenci, Veščica, Vidonci, Vučja Gomila, Zenkovci, Ženavlje, Žitkovci, Žižki/
Sistem ureditve PE:Pri urejanju po izvedbi digitalizacije sta bili oblikovani seriji gradiva katastrskih občin Železne županije (E) in županije Zala (Z).

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški jezik
Pripomočki za uporabo:arhivski popis

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Lego K., Geschichte des Österreichischen Grundkatasters, zbornik 150 Jahre Österreichischer Grundkatasters
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1860
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23257
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS