SI AS 180 Kataster za Prekmurje, 1858-1860 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 180
Ref. code AP:SI AS 180
Former reference codes:AS 180
Title:Kataster za Prekmurje
Creation date(s):1858 - 1860
Extent:51 škatel
50 map
Running meters:16.70
Archival Material Types:spisovno gradivo
kartografsko gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Prekmurje ni bilo zajeto v katastrska merjenja v dvajsetih letih 19. stol., pač pa se je prva izmera tam začela šele po letu 1856, potem ko je bila s cesarskima patentoma z dne 20. in 31. 10. 1850 deklarirana uvedba stabilnega katastra v ogrskem delu države in izdana navodila za izvedbo izdelave katastrske izmere. Merjenje je bilo prav tako kot v ostalih avstrijskih deželah izvedeno na ploskovnem koordinatnem sistemu, izhodiščna točka le-tega pa je bil vzhodni stolp zvezdarne na Gellerthegyu pri Budimpešti. Glej tudi AS 176.
AS ga je izročil Katastrski urad Murska Sobota 22. 6. 1961.

Information on content and structure

Content:V celoti ali deloma je ohranjeno gradivo za 168 katastrskih občin.
- katastrske občine:
Adrijanci, Andrejci z Ivanovci, Bakovci, Banuta, Beltinci, Berkovci, Bistrica, Bodonci, Bogojina, Bokrači, Boreža, Borejci, Boreča, Bratonci, Brezovci, Brezovica, Budinci, Bukovnica, Cankova, Čentiba, Čepinci, Čikečka vas, Črenšovci, Črnilavci, Dankovci, Dobrovnik, Dokležovje, Dolič, Dolina pri Lendavi, Dolina, Domajinci, Domanjševci, Dolga vas, Dolnja Lendava, Dolnji Slaveči, Fikšinci, Filovci, Fokovci, Gaberje, Gederovci, Genterovci, Gerlinci, Gomilica, Gorica, Gornja Lendava, Gornji Črnci, Gornji Lakoš, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Gradišče, Hodoš, Hotica, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Kamovci, Kančevci, Kapca, Kerka Szt. Miklós, Kobilje, Korošci, Košarovci, Kot, Kovačevci, Krajna, Kramarovci, Krašči, Križevci, Krnci, Krog, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kupšinci, Kuštanovci, Kuzma, Lemerje, Lendvaujfalu, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lucova, Lukaševci, Mačkovci, Mali Černec, Mali Dolenci, Markišavci, Markovci, Martjanci, Matjaševci, Melinci, Mlajtinci, Moravci, Mostje, Moščanci, Motovilci, Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nedelica, Nemčavci, Neradnovci, Noršinci, Novi Beznovci, Nuskova, Ocinje, Odranci, Otovci, Panovci, Pečarovci, Pertoča, Peskovci, Petanjci, Petišovci, Pince, Polana, Pordašinci (Prosenjakovci), Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Puževci, Radmožanci, Radovci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Renkovci, Rogašovci, Ropoča, Satahovci, Sebeborci, Selo, Serdica, Skakovci, Sodišinci, Sotina, Središče, Stari Beznovci, Strehovci, Strukovci, Sv. Jurij, Szt. Kirůli, Šalamenci, Šalovci, Šulinci, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Trdkova (Martinje), Trnje, Tropovci, Turnišče, Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Večeslavci, Velika Polana, Veliki Dolenci, Veščica, Vidonci, Vučja Gomila, Zenkovci, Ženavlje, Žitkovci, Žižki/
System of arrangement:Pri urejanju po izvedbi digitalizacije sta bili oblikovani seriji gradiva katastrskih občin Železne županije (E) in županije Zala (Z).

Conditions of access and use

Language:nemški
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Lego K., Geschichte des Österreichischen Grundkatasters, zbornik 150 Jahre Österreichischer Grundkatasters
 

Usage

End of term of protection:12/31/1860
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23257
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database