SI AS 183 Reambulančni kataster za Prekmurje, 1909 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 183
Signatura PE AP:SI AS 183
Prejšnje signature PE:AS 183
Naslov PE:Reambulančni kataster za Prekmurje
Čas nastanka PE:1909
Količina PE:159 fasciklov
Obseg (tekoči metri):11,50
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Glej AS 181.
Gradivo reambulančnega katastra za Prekmurje je AS izročil Katastrski urad Murska Sobota 22. 6. 1961 skupaj z gradivom Franciscejskega katastra za Prekmurje.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:Gradivo Reambulančnega katastra za Prekmurje obsega le spisovno gradivo (brez map) za katastrske občine, navedene v seznamu pri fondu Kataster za Prekmurje (AS 180).

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:madžarski jezik
Pripomočki za uporabo:arhivski popis

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Triglav J., Na kratko o zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem, Življenje in tehnika, letnik 46, april 1995
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1909
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23260
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS