SI AS 375 Deška ljudska šola Nemškega šolskega društva v Ljubljani, 1885-1918 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 375
Ref. code AP:SI AS 375
Former reference codes:AS 375
Title:Deška ljudska šola Nemškega šolskega društva v Ljubljani
Creation date(s):1885 - 1918
Extent:4 škatle
Running meters:0.40
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Die Knabenvolksschule des Deutschen Schulvereins Laibach (1885-1918)
Deška ljudska šola Nemškega šolskega društva v Ljubljani (1885-1918)
Administration history:Deška ljudska šola Nemškega šolskega društva je bila ustanovljena v Ljubljani leta 1885. Nemška zasebna šolska organizacija Deutscher Schulverein, ki je bila ustanovljena že pet let poprej na Dunaju, je ustanavljala svoje šole na jezikovno mešanih področjih, da bi tam krepila nemški element. Poleg čeških dežel so jih ustanavljali zlasti v slovenskih deželah, tako na spodnjem Štajerskem, v okolici Maribora in Radelj, kot na Kranjskem v večjih mestih in na obrobju kočevskega narodnostnega območja.
Šola v Ljubljani je bila do leta 1887 dvorazrednica, nato je bila spremenjena v štirirazrednico. Ukinjena je bila leta 1918.
Archival history:AS je prevzel gradivo leta 1948 od FZC.

Information on content and structure

Content:korespondenca 1885-1900/ zapisniki sej šolskega odbora 1885-1895/ redovalnice za šolska leta 1885-1918/ statistični pregledi ob zaključkih šolskih let 1885-1897/ predmetniki posameznih razredov 1885-1897/ seznam knjig učiteljske knjižnice in knjižnice za učence 1885-1918/ delovodnik šolskega odbora 1885-1895/ delovodnik šolskega vodstva 1885-1897/

Conditions of access and use

Language:nemški
Finding aids:arhivski popis 1960

Information on related materials

Publications:- Vovko A., Mal položi dar ... portret slovenske
narodnoobrambne šolske organizacije Družbe sv. Cirila in
Metoda 1985 - 1918, Ljubljana 1994, str. 21 - 23
- Letno poročilo šole, Ljubljana 1910
 

Descriptors

Entries:  Die Knabenvolksschule des Deutschen Schulvereins Laibach (1885-1918) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Deška ljudska šola Nemškega šolskega društva v Ljubljani (1885-1918) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/1918
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23787
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database