SI AS 376 Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani, 1938-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 376
Ref. code AP:SI AS 376
Former reference codes:AS 376
Title:Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani
Creation date(s):1938 - 1945
Extent:1 knjiga
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani (1882-1946)
Administration history:Družba Vincencija Pavelskega (v Ljubljani ustanovljena leta 1876) je ustanovila leta 1882 v Ljubljani deško sirotišnico Marijanišče - Collegium Marianum. V njej je organizirala tudi štirirazredno ljudsko šolo. Leta 1886 je šola dobila pravico javnosti. Ob koncu 2. svetovne vojne, leta 1945 je bila podržavljena in preimenovana v Državno deško osnovno šolo Poljane.
Archival history:Gradivo je AS izročila Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani leta 1979.

Information on content and structure

Content:nadzorniška poročila 1938-1945/

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Publications:- Šenk T., Naše učilnice je zapolnila živa resničnost, Šolska kronika XXVII, Ljubljana 1994, str. 74
- Marijanišče, ljubljansko deško sirotišče, Ljubljana 1898
- Bratož I., Pestra zgodovina ustanove z dvakratno preteklostjo, Delo, 39, št. 80, 8. 4. 1997, str. 8
- DIC 1882 - 1997, zbornik ob 115-letnici Marijanišča in 50-letnici Dijaškega doma Ivana Cankarja, Ljubljana 1997
 

Descriptors

Entries:  Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani (1882-1946) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1945
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23790
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database