SI AS 377 Zasebna ljudska šola Družbe sv. Cirila in Metoda na Muti, 1900-1919 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 377
Ref. code AP:SI AS 377
Former reference codes:AS 377
Title:Zasebna ljudska šola Družbe sv. Cirila in Metoda na Muti
Creation date(s):1900 - 1919
Extent:4 škatle
Running meters:1.00
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Zasebna ljudska šola Družbe sv. Cirila in Metoda na Muti
Čas obstoja ustvarjalca:1900 - 1919
Administration history:Ciril-Metodova družba je na željo zavednih slovenskih prebivalcev kupila grad Kienhofen in odprla leta 1900 enorazredno dekliško šolo s pravico javnosti. Do 1908 so poučevale mariborske šolske sestre, od 1908 dalje je bila šola dvorazredna mešana, poučevali pa so laični učitelji.
Archival history:Gradivo je izročila AS Družba sv. Cirila in Metoda v Ljubljani leta 1946.

Information on content and structure

Content:korespondenca 1901-1919/ razrednice, tednice 1900-1919/ zapisniki šolskih zamud 1901-1919/ proračuni šole 1913-1917/ delovodnik 1900-1919/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1960

Information on related materials

Related material:Del gradiva se hrani v fondu SI AS 622, Družba sv. Cirila in Metoda v Ljubljani
Publications:- Vovko A., Mal položi dar ... portret slovenske narodnoobrambne šolske organizacije Družbe sv. Cirila in Metoda 1885 - 1918, Ljubljana 1994
 

Descriptors

Entries:  Ljudska šola Družbe sv. Cirila in Metoda na Muti (1900-1919) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1919
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23792
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database