SI AS 379 Ljudska šola na Vrhniki, 1943-1944 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 379
Ref. code AP:SI AS 379
Former reference codes:AS 379
Title:Ljudska šola na Vrhniki
Creation date(s):1943 - 1944
Extent:1 knjiga
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Ljudska šola na Vrhniki (1796-1979)
Administration history:Konec 18. stol. se omenja prvi učitelj. Šola je bila nastanjena v mežnariji. V šolskem letu 1903/04 so začeli z gradnjo nove stavbe. Iz 4-razredne mešane se je šola leta 1910/11 preoblikovala v 5-razredno, 1920 pa v mešano 8-razredno šolo. Leta 1979 se je šola, tedaj imenovana Osnovna šola Janeza Mraka, združila z osnovno šolo Ivana Cankarja.
Archival history:Leta 1948 je gradivo izročil FZC.

Information on content and structure

Content:šolski dnevnik 1943-1944/

Conditions of access and use

Language:slovenski

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Publications:- Novak G., Ob 50-letnem jubileju vrhniške šole 1904 - 1954, katalog
 

Descriptors

Entries:  Ljudska šola Vrhnika (1796-1979) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1944
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23796
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database