SI AS 533 Kmetijska družba v Ljubljani, 1767-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 533
Ref. code AP:SI AS 533
Former reference codes:AS 533
Title:Kmetijska družba v Ljubljani
Creation date(s):1767 - 1945
Extent:46 škatel
229 fasciklov
11 knjig
Running meters:32.50
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Družba za poljedelstvo in koristne umetnosti v Ljubljani (1767-1787)
Kranjska kmetijska družba (1820-1920)
Kmetijska družba v Ljubljani (1920-1946)
Administration history:Leta 1767 je bila v Ljubljani kot posvetovalni organ Komerčnega konsesa oziroma Deželnega glavarstva ustanovljena Družba za poljedeljstvo in koristne umetnosti. Kot strokovna organizacija za pospeševanje kmetijstva je skrbela za širjenje znanja z izdajanjem publikacij (Sammlung Nützlicher Unterrichte, Wochentliches Kundschaftsblatt) in pobudami za ustanavljanje šol (v Ljubljani mehanične, kmetijske in risarske šole ter šol za predenje v Škofji Loki, Ljubljani in Kočevju).
Leta 1787 je družba nehala delovati, obnovljena je bila leta 1820. Od srede 19. stol. je imela slovenski značaj. Poleg letopisa Annalen (1822 - 1849) je izdajala Kmetijske in rokodelske novice (1843 - 1902) in Naznanila (1869 - 1882). Ker so se Novice vse bolj ukvarjale s politiko, je družba začela izdajati gospodarski polmesečnik Kmetovalec (1884 - 1944) s prilogami.
Po prvi svetovni vojni se je delovanje razširilo na celotno slovensko ozemlje v okviru Kraljevine SHS. Leta 1920 se je preimenovala v Kmetijsko družbo v Ljubljani. Do leta 1927 sta v njej delovala dva odseka, za konjerejo ter za vinarstvo in sadjarstvo, ločeno za bivšo deželo Kranjsko s priključenim delom Koroške ter za Štajersko. Naloga družbe je bila predvsem nabava semen in kmetijskih strojev, trgovina s kmetijskimi proizvodi in izdajanje publikacij. Vpliv družbe se je zmanjšal zaradi nazadovanja članstva in bojev med političnimi strankami za vodstvo družbe. Leta 1929 je bila družba razpuščena, vendar še isto leto spet ustanovljena. Leta 1933 je bila preoblikovana v zadrugo z neomejenim jamstvom, 1946 je prenehala delovati.
Archival history:Gradivo je leta 1949 izročil Kmetijski znanstveni zavod LRS.

Information on content and structure

Content:Ackerbau (Ackerbauverbesserung, Ackerbauschule)/ Annalen / Allgemeinversammlung/ Ausstellung/
Bibliotheck/ Bücher (Lectüre und Ankäufe)/ Blumistik (Botanischer Garten)
Consularwesen/ Cathastrale/ Correspondenz (Resignation Aufstellung)/ Carolinenhof/ Congressverhandlung/ Commassation/ Credit/
Dienstbothen/ Diplome/ Düngererzeugung/
Einladungen ( fremder Gesellschaften)/ Erdäpfel/ Ernteergebnisse der 5 Hauptfruchtgattungen in Krain/
Feuerassecuranz/ Flachsbau/ Franzenshof/ Filialen der Gesellschaft/ Fischerei/ Fortbildungsschulen (landwirtschafliche)/
Geschichte Krains (Errichtung des Landesmuseums, Epitaphien, Thomasschlacke)/ Gemeinde- und Huthweidenverteilung/ Govedoreja/ Gyps/ Gesetze/ Gospodinjska šola/ Getreide (Erzeugung, Verzollung, mähen mit der Sense)/
Hagel (Ableiter, Versicherung)/ Heidenanbau/ Handelsgeweihe/ Hufbeschlagschule/ Hopfen/
Insekten/ Inventar/ Institut (Politechnisches Institut in Wien)/ Imeniki/ Jubiläumsjahr 1867/
Kokonproduktion (Seidenzüchtern)/ Kmetovalec/ Kanzlei Sachen (Lokalitäthen, Miethe, Diener, Beamte, Requisiten)/ der Krainische Kalender (Pratka)/ Konji/ Kmetijsko-kemijsko preskušališče za Kranjsko v Ljubljani/ Krma/ Kohlenerzeugung/ Karst (Bewaldung, Kultur)/ Krankenversicherung/
Landwirtschaftsgesellschaft (Gründung)/ Landwirtschaft (Landwirtschaftslehre)/
Mlekarstvo/ Mitglieder/ Morast/ Miscellanea/ Meteorologie/
Oskrba vojaščine/ Občni zbori/ Obstbauzuchtcultur/ Ovčereja/
Pollanahof/ Präliminarien/ Pašništvo/ Pferdezucht/ Protocolle/ Preise/ Prispevki/ Podružnice/ Podkovska šola v Ljubljani/ Poljanska c. 59/ Pošta/ Poljedeljstvo/ Prošnje/ Prašičereja/
Razno/ Rechnungen/ Rechnungshauptbücher/ Razstave/ Realitätenwesen/ Ribištvo/
Sadjarstvo/ Sviloprejka - gojenje (Seidenbau)/ Sejmi/ Statuten/ Stroji/ Sparkasse/ Saatenstanderstattung und Ernteschätzung/ Steuersachen/ Sensen/ Spinnräder (bömische)/ Schaffzucht/ Sämereien/ Subventionen (für Drainage, Bienenzucht, Hufbeschlaglehranstalt, Maschinen, Förderung der Alpenwirtschaft, Obst-, Wein- und Gartenbau, Seidenbau, Kleinviehzucht, Rindfiehzucht, Wanderlehrer)/
Topographie/ Trgovina/ Tierkrankheiten und Tierfütterung/ Torf (Erzeugung und Verkohlung)/
Uslužbenci/ Urkunden des Gesellschaftsvermögen/
Vinarstvo/ Viehzucht/ Vorscheäge für belobene Anerkennung/ Versammlungen/
Wahlen/ Waldsachen/ Drainage der Wiesen/ Wasserrechtsgesetz/
Zuckererzeugung aus einheimischen Produkten/ Zakoni/
Živinske bolezni/ Železnica/
4 knjige genealoških debel/ vložni zapisniki 1835-1930/ imeniki članov 1822-1911/ imeniki članov podružnic 1931-1938/
System of arrangement:Gradivo je urejeno po vsebini. Vsebinski sklopi si sledijo po abecedi njihovih poimenovanj, ki so do leta 1891 nemška, nato slovenska. Priključene so štiri knjige genealoških debel.

Conditions of access and use

Language:nemški
Finding aids:arhivski popis 2004

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 393
- Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS, 1960, str. 133
 

Descriptors

Entries:  Družba za poljedelstvo in koristne umetnosti v Ljubljani (1767-1787) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Kranjska kmetijska družba (1820-1920) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Kmetijska družba v Ljubljani (1920-1946) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1945
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24151
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database