SI AS 695 Društvo konceptnih uradnikov politične uprave v Sloveniji, 1919-1927 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 695
Ref. code AP:SI AS 695
Former reference codes:AS 695
Title:Društvo konceptnih uradnikov politične uprave v Sloveniji
Creation date(s):1919 - 1927
Extent:1 škatla
Running meters:0.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Društvo konceptnih uradnikov politične uprave v Sloveniji
Čas obstoja ustvarjalca:1919 - 1932
Administration history:Ustanovljeno je bilo z namenom varovati in pospeševati stanovske koristi članov ter skrbeti za razvoj stroke. Vlagalo je spomenice, peticije ipd., prirejalo je predavanja, izdajalo društvena izvestja. Organi društva so bili odbor (10 članov) in občni zbor.
Archival history:Signaturo AS 695 je prvotno imel fond Župnija Sv. Peter na Kranski gori, Otiški Vrh, ki je bil izročen Nadškofijskemu arhivu Ljubljana.

Information on content and structure

Content:zapisniki občnih zborov 1919-1923/ spisi 1919-1927/ seznam članstva/ priloge k zapisnikom občnih zborov 1919-1923/ okrožnice/ pravila/ spomenice/
 

Descriptors

Entries:  Društvo konceptnih uradnikov politične uprave v Sloveniji (1919-1932) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1927
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24549
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database