SI AS 706 Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije, 1974-1986 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 706
Ref. code AP:SI AS 706
Former reference codes:AS 706
Title:Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije
Creation date(s):1974 - 1986
Extent:2 škatli
Running meters:0.20
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije (1975-1986)
Administration history:Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije je bilo ustanovljeno 1975 kot strokovno društvo farmakoinformatorjev, angažiranih v sistemu farmacevtsko medicinskega informiranja in marketinga medicinskih dobrin, z namenom razvijati in izpopolnjevati medicinsko-informativno stroko. Pospeševalo je strokovno izpopolnjevanje članov, skrbelo za kulturen, etičen in human način delovanja članov, zastopalo njihove interese, svetovalo pri usmerjanju kadrov na odgovarjajočih visokoh šolah, razreševalo strokovne dileme članov idr. Izdajalo je strokovno glasilo Farmakoinformator. Leta 1981 je društvo štelo 44 članov .
Archival history:Gradivo je v imenu ustvarjalca 11. 9. 1995 arhivu izročil Dušan Valenčič iz Ljubljane.
Signaturo AS 706 je prvotno imel fond Župnija Vurbek, Vumpah, ki je bil izročen Nadškofijskemu arhivu Ljubljana.

Information on content and structure

Content:statut 1975/ gradivo o ustanovitvi društva/ zapisniki sej in občnih zborov/ poročila o delu/ dopisi/ korespondenca/ seznami članov/ izobraževanje/ Bilten Društva FMIS 1976/ Farmakoinformator 1977-1981/

Conditions of access and use

Language:slovenski
Finding aids:arhivski popis 1995 (Danijela Juričić Čargo)
 

Descriptors

Entries:  Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije (1975-1986) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/1986
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24573
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database