SI AS 799 Barbo - Waxenstein, rodbina, 1936-1938 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 799
Ref. code AP:SI AS 799
Former reference codes:AS 799
Title:Barbo - Waxenstein, rodbina
Creation date(s):1936 - 1938
Extent:1 mapa
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Barbo - Waxenstein, rodbina
Administration history:Barbo - Waxenstein, plemiška rodbina na Kranjskem, izvira iz Beneške republike. V 15. stol. so se naselili v beneški Istri, pozneje so dobili posestva tudi na Kranjskem. Imenujejo se po gradu Kožljak (Waxenstein) v Istri. V 16. stol. se je rodbina razdelila na 3 veje: rakovniško, gotniško in paško. Člani rodbine so opravljali pomembne upravne funkcije na Kranjskem. Bili so imetniki več zemljiških gospostev: Škrljevo, Moravče, Kostanjevica, Pobrežje, Rakovnik, Čušperk, Dragomelj, Matena, Prestranek, Slatna, Luknja, Belaj, Kožljak, Paz itd.
Archival history:Gradivo je leta 1948 izročil FZC.

Information on content and structure

Content:gradivo o posesti rodbine/ davčne knjižice članov rodbine/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1966

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Publications:- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 185 - 186
 

Descriptors

Entries:  Barbo-Waxenstein, rodbina ([ARS] družina/rodbina\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1938
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24809
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database