SI AS 811 Kosler, rodbina, 1841-1942 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 811
Signatura PE AP:SI AS 811
Prejšnje signature PE:AS 811
Naslov PE:Kosler, rodbina
Čas nastanka PE:1841 - 1942
Količina PE:3 škatle
Obseg (tekoči metri):0,30
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Kosler, rodbina
Kosler Janez (1780-1864)
Kosler Janez (1819-1889)
Kosler Oskar (1898-1959)
Historiat ustvarjalca:Kosler, tudi Kozler, trgovska rodbina s Kočevskega.
Kosler Janez I. (Rieg, 7. 6. 1780 - Ljubljana, 23. 2. 1864) je leta 1812 na Dunaju ustanovil trgovino z južnim sadjem. S to trgovino je močno obogatel in se vrnil na Kranjsko. Po vrnitvi je kupil gospostvo Ortnek. Svojim dedičem Janezu II., Jožefu in Petru (geograf) je zapustil 2 hiši v Ljubljani, hišo v Trstu, imenje Weidman na ljubljanskem barju, hiše in posesti na Reki in na Dunaju ter tovarno usnja na Reki.
Kosler Janez II. (1819 - 1889) je bil lastnik Ortneka, član Kranjske kmetijske družbe. Ukvarjal se je z agronomskimi vpašanji, povezanimi z Ljubljanskim barjem. Po smrti očeta je s svojima bratoma ustanovil pivovarno v Šiški (današnji Union) in kupil dvorec Cekinov grad.
Zadnji lastnik posestva je bil Oskar (1898 - 1959). Po nacionalizaciji 1946 je na posestvu opravljal strokovna dela.
Historiat PE:Večino gradiva je leta 1948 izročil FZC, manjši del pa 13.12. 1976 Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:gradivo o posesti Jožefa Koslerja v Brezovem Logu in Lipah: listine, inventarji/ graščina Cekinov grad s pivovarno: pogodbe o posesti in lastnini pivovarne bratov Kosler, protokoli družinskih sej 1921-1935, pivovarne v Mariboru in Celju/ gradivo o Športnem klubu Ilirija: najem prostorov, kupne pogodbe, načrti parcele Ilirija

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški jezik
italijanski jezik
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 2009

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 354
 

Deskriptorji

Vnosi:  Kosler, rodbina (Družine\)
  Kosler Janez (1780-1864) (Fizične osebe\)
  Kosler Janez (1819-1889) (Fizične osebe\)
  Kosler Oskar (1898-1959) (Fizične osebe\)
  Pivovarna Union Ljubljana (Pravne osebe\)
  Športni klub Ilirija Ljubljana (1913-) (Pravne osebe\)
 

Tehnične enote

Število:3
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1942
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24837
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS