SI AS 811 Kosler, rodbina, 1841-1942 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 811
Ref. code AP:SI AS 811
Former reference codes:AS 811
Title:Kosler, rodbina
Creation date(s):1841 - 1942
Extent:3 škatle
Running meters:0.30
Archival Material Types:Spisovno gradivo
Level:Fond

Information on context

Name of the creator / provenance:Kosler, rodbina
Kosler Janez (1780-1864)
Kosler Janez (1819-1889)
Kosler Oskar (1898-1959)
Administration history:Kosler, tudi Kozler, trgovska rodbina s Kočevskega.
Kosler Janez I. (Rieg, 7. 6. 1780 - Ljubljana, 23. 2. 1864) je leta 1812 na Dunaju ustanovil trgovino z južnim sadjem. S to trgovino je močno obogatel in se vrnil na Kranjsko. Po vrnitvi je kupil gospostvo Ortnek. Svojim dedičem Janezu II., Jožefu in Petru (geograf) je zapustil 2 hiši v Ljubljani, hišo v Trstu, imenje Weidman na ljubljanskem barju, hiše in posesti na Reki in na Dunaju ter tovarno usnja na Reki.
Kosler Janez II. (1819 - 1889) je bil lastnik Ortneka, član Kranjske kmetijske družbe. Ukvarjal se je z agronomskimi vpašanji, povezanimi z Ljubljanskim barjem. Po smrti očeta je s svojima bratoma ustanovil pivovarno v Šiški (današnji Union) in kupil dvorec Cekinov grad.
Zadnji lastnik posestva je bil Oskar (1898 - 1959). Po nacionalizaciji 1946 je na posestvu opravljal strokovna dela.
Archival history:Večino gradiva je leta 1948 izročil FZC, manjši del pa 13.12. 1976 Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Information on content and structure

Content:gradivo o posesti Jožefa Koslerja v Brezovem Logu in Lipah: listine, inventarji/ graščina Cekinov grad s pivovarno: pogodbe o posesti in lastnini pivovarne bratov Kosler, protokoli družinskih sej 1921-1935, pivovarne v Mariboru in Celju/ gradivo o Športnem klubu Ilirija: najem prostorov, kupne pogodbe, načrti parcele Ilirija

Conditions of access and use

Language:nemški jezik
italijanski jezik
Finding aids:arhivski popis 2009

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 354
 

Descriptors

Entries:  Kosler, rodbina (Družine\)
  Kosler Janez (1780-1864) (Fizične osebe\)
  Kosler Janez (1819-1889) (Fizične osebe\)
  Kosler Oskar (1898-1959) (Fizične osebe\)
  Pivovarna Union Ljubljana (Pravne osebe\)
  Športni klub Ilirija v Ljubljani (Pravne osebe\)
 

Containers

Number:3
 

Usage

End of term of protection:12/31/1942
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24837
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database