SI AS 828 Avsenek Ivan, 1927-1943 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 828
Ref. code AP:SI AS 828
Title:Avsenek Ivan
Creation date(s):1927 - 1943
Extent:1 fascikel
Running meters:0.10
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Avsenek Ivan
Čas obstoja ustvarjalca:1889 - 1972
Administration history:Avsenek Ivan (Vrbnje, 28. 4. 1889 - Cleveland, 29. 2. 1972), industrialec, član odbora protirevolucije. Na Dunaju je končal eksportno akademijo. Med NOB je gmotno podpiral Belo gardo, zavzemal se za ustanovitev Slovenske legije in Slovenske zaveze. 1943 je odšel v Rim in po vojni ostal v tujini.
Archival history:Gradivo je leta 1948 izročil FZC.

Information on content and structure

Content:gradivo o delovanju ustvarjalca v gospodarstvu Kraljevine Jugoslavije/ korespondenca/ fotografije/ risbe/
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis 1998 (Majda Kocmur)

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 136
 

Descriptors

Entries:  Avsenek, Ivan ([ARS] fizična oseba\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/2018
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24877
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database