SI AS 839 Bleiweis Janez, 1837-1885 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 839
Ref. code AP:SI AS 839
Former reference codes:AS 839
Title:Bleiweis Janez
Creation date(s):1837 - 1885
Extent:1 mapa
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Bleiweis Janez (1808-1881)
Administration history:Bleiweis Janez (Kranj, 19. 11. 1808 - Ljubljana, 29. 11. 1881), politik, pisec, veterinarski in medicinski strokovnjak. Študiral je medicino (doktor 1832, magister porodništva 1833) in veterino na Dunaju. Služboval na ljubljanskem liceju kot profesor medicine. 1842 je postal tajnik Kranjske kmetijske družbe. Od 1843 do 1858 je bil urednik Kmetijskih in rokodelskih novic, ki so na takratnem slovenskem prizorišču odigrale veliko gospodarsko, kulturno in politično vlogo. Bil je politični vodja narodno se prebujajočega slovenskega kmeta in rokodelca.

Information on content and structure

Content:pismo Antona Hočevarja 1885/ rokopisa J. Medveda in P. E. Zagorca 1837/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1961

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, del pa Pokrajinski arhiv Maribor.
Publications:- Slovenski biografski leksikon, 1. zv., Ljubljana 1925, str. 42 - 47
- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 286
 

Descriptors

Entries:  Bleiweis Trsteniški, Janez (1808-1881), pl., dr., veterinar, publicist in politik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1885
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24900
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database