SI AS 840 Breceljnik Ivan, 1811-1885 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 840
Ref. code AP:SI AS 840
Former reference codes:AS 840
Title:Breceljnik Ivan
Creation date(s):1811 - 1885
Extent:1 mapa
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Breceljnik Ivan (1811-1885)
Administration history:Breceljnik, Ivan (Vižmarje, 28. 6. 1811 - Hrušica, 6. 12. 1885), duhovnik. Licej je končal v Ljubljani, študij v Gorici in bil leta 1836 posvečen za duhovnika. Služboval je v Sv. Križu (pri Vipavi). Bil je dekan v župnijski nadarbini Dolina pri Trstu.

Information on content and structure

Content:osebni dokumenti: rojstni list 1811, zapuščina 1885/ dokumenti o župnijski nadarbini Dolina pri Trstu/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1961
 

Descriptors

Entries:  Breceljnik Ivan (1811-1885) ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1885
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24902
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database