SI AS 844 Costa Etbin Henrik, 1864-1873 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 844
Signatura PE AP:SI AS 844
Prejšnje signature PE:AS 844
Naslov PE:Costa Etbin Henrik
Čas nastanka PE:1864 - 1873
Količina PE:1 škatla
Obseg (tekoči metri):0,10
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Costa Etbin Henrik (1832-1875)
Historiat ustvarjalca:Costa Etbin Henrik (Novo mesto, 18. 10. 1832 - Ljubljana, 28. 1. 1875), pisatelj in politik. Leta 1853 je doktoriral iz filozofije, 1855 iz prava v Gradcu. Po odprtju lastne odvetniške pisarne v Ljubljani se je vključil v društveno življenje. Politično se je udejstvoval kot soustanovitelj ljubljanske Narodne čitalnice. Kot tesni sodelavec J. Bleiweisa in L. Tomana je sestavljal konservativno trojico staroslovencev, ki je vodila vso slovensko uradno politiko in jo je upoštevala tudi nemška stran. Bil je poslanec kranjskega deželnega zbora, namestnik deželnega glavarja, poslanec v državnem zboru, ljubljanski župan. Njegovi članki in dela obsegajo več kot 300 enot, a nimajo trajnejše vrednosti.
Historiat PE:Gradivo je izročil neznani izročitelj 8. 2. 1899.#Večino zapuščine hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:osebni dokumenti/ gradivo, ki izvira iz ustvarjalčevega dela: vabila, čestitke k imenovanjih, okrožnice.../

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1964

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Slovenski biografski leksikon, 1. zv., Ljubljana 1925, str. 85 - 86
- Enciklopedija Slovenije 2, Ljubljana 1988, str. 82 - 83
 

Deskriptorji

Vnosi:  Costa Etbin Henrik (1832-1875), pisatelj, politik (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1873
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24909
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS