SI AS 844 Costa Etbin Henrik, 1864-1873 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 844
Ref. code AP:SI AS 844
Former reference codes:AS 844
Title:Costa Etbin Henrik
Creation date(s):1864 - 1873
Extent:1 škatla
Running meters:0.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Costa Etbin Henrik (1832-1875)
Administration history:Costa Etbin Henrik (Novo mesto, 18. 10. 1832 - Ljubljana, 28. 1. 1875), pisatelj in politik. Leta 1853 je doktoriral iz filozofije, 1855 iz prava v Gradcu. Po odprtju lastne odvetniške pisarne v Ljubljani se je vključil v društveno življenje. Politično se je udejstvoval kot soustanovitelj ljubljanske Narodne čitalnice. Kot tesni sodelavec J. Bleiweisa in L. Tomana je sestavljal konservativno trojico staroslovencev, ki je vodila vso slovensko uradno politiko in jo je upoštevala tudi nemška stran. Bil je poslanec kranjskega deželnega zbora, namestnik deželnega glavarja, poslanec v državnem zboru, ljubljanski župan. Njegovi članki in dela obsegajo več kot 300 enot, a nimajo trajnejše vrednosti.
Archival history:Gradivo je izročil neznani izročitelj 8. 2. 1899.#Večino zapuščine hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Information on content and structure

Content:osebni dokumenti/ gradivo, ki izvira iz ustvarjalčevega dela: vabila, čestitke k imenovanjih, okrožnice.../

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1964

Information on related materials

Publications:- Slovenski biografski leksikon, 1. zv., Ljubljana 1925, str. 85 - 86
- Enciklopedija Slovenije 2, Ljubljana 1988, str. 82 - 83
 

Descriptors

Entries:  Costa Etbin Henrik (1832-1875), pisatelj, politik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1873
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24909
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database