SI AS 862 Florjančič de Grienfeld Ivan Dizma, 1748-1748 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 862
Ref. code AP:SI AS 862
Former reference codes:AS 862
Title:Florjančič de Grienfeld Ivan Dizma
Creation date(s):1748 - 1748
Extent:1 mapa
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Florjančič de Grienfeld Ivan Dizma (1691-1757)
Administration history:Florjančič de Grienfeld Ivan Dizma, tudi Floriantschitsch (Ljubljana, 1. 7. 1691 - umrl neznano kje okrog 1757), astronom in geograf. 1715 je bil posvečen za duhovnika, služboval je v Višnji Gori, Šmartnem pri Litiji, Št. Vidu pri Stični. Ukvarjal se je z matematiko, astronomijo in geografijo Kranjske. Leta 1744 je izdal zemljevid Kranjske, spisal je nekaj spisov o astronomiji.

Information on content and structure

Content:8 listov grafike/ pismo/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1961

Information on related materials

Publications:- Slovenski biografski leksikon, 2. zv., Ljubljana 1926, str. 182 - 183
- Enciklopedija Slovenije 3, Ljubljana 1989, str. 127 - 128
 

Descriptors

Entries:  Florjančič de Grienfeld Ivan Dizma (1691-1757), astronom, matematik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1748
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24945
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database