SI AS 878 Hacin Lovro, 1917-1940 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 878
Ref. code AP:SI AS 878
Former reference codes:AS 878
Title:Hacin Lovro
Creation date(s):1917 - 1940
Extent:1 mapa
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Hacin Lovro (1896-1946)
Administration history:Hacin Lovro (Trata pri Velesovem, 23. 8. 1886 - Ljubljana 4. 9. 1946), policijski uradnik. Pravo je študiral na Dunaju in tam 1916 doktoriral. 1936 je bil imenovan za upravnika policije v Ljubljani Med 2. svetovno vojno je sodeloval z okupatorskimi oblastmi. Za zločine med 2. svetovno vojno ga je vojaško sodišče 4. armade v Ljubljani avgusta 1946 obsodilo na smrt.
Archival history:Gradivo je leta 1948 AS izročil FZC.

Information on content and structure

Content:službeni dekreti/ tožbe/ govori/ korespondenca/ nekaj dokumentov različne provenience/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1966

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 4, Ljubljana 1990, str. 1
 

Descriptors

Entries:  Hacin Lovro (1886-1946), dr., pravnik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1940
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24978
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database