SI AS 883 Hoffmann Nikolaj, 1837-1878 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 883
Ref. code AP:SI AS 883
Former reference codes:AS 883
Title:Hoffmann Nikolaj
Creation date(s):1837 - 1878
Extent:1 škatla
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Hoffmann Nikolaj (1819-1901)
Administration history:Hoffmann Nikolaj (Ljubljana, 10. 9. 1819 - 16. 11. 1901), nožar in pesnik. V Ljubljani je imel nožarsko delavnico, v kateri je izdeloval tudi kirurške instrumente. Ukvarjal se je z naravoslovjem ter pisal nemške in slovenske pesmi. Politično je deloval med ljubljanskimi obrtniškimi demokrati.
Archival history:Gradivo je leta 1903 izročil Kalan.

Information on content and structure

Content:osebni dokumenti: rojstni list, odpustnice, osmrtnica.../ korespondenca/ naravoslovni spisi/ politični spisi/ pesmi/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Slovenski biografski leksikon, 3. zv., Ljubljana 1925 - 1932, str. 329
- Enciklopedija Slovenije 4, Ljubljana 1990, str. 38
 

Descriptors

Entries:  Hoffmann Nikolaj (1819-1901) ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1878
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24988
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database