SI AS 884 Hohenwart Franc Jožef Hanibal, 1834-1834 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 884
Ref. code AP:SI AS 884
Former reference codes:AS 884
Title:Hohenwart Franc Jožef Hanibal
Creation date(s):1834 - 1834
Extent:1 kos
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Hohenwart Franc Jožef Hanibal (1771-1844)
Administration history:Hohenwart baron Franc Jožef Hanibal, tudi Hochenwart (Ljubljana, 24. 5. 1771 - 2. 8. 1844), naravoslovec. Naravoslovje in rudarstvo je študiral na Dunaju. Bil je predsednik Kranjske kmetijske družbe 1827 - 1834, organizator in vodja Deželnega muzeja v Ljubljani. Muzeju je daroval bogate zbirke konhilij, kapnikov, mineralov, rastlin, živali idr. Napisal je prvi vodnik po Deželnem muzeju v Ljubljani.
Archival history:Gradivo sta skupaj z gradivom Sigismuna Hohenwarta (glej AS 885) izročila Karel grof Hohenwart leta 1844 in gospod Obereigner 23. 2. 1932 in 24. 3. 1932.

Information on content and structure

Content:rokopis o karakteristikah žuželke Leptoderus Hohenwartii Schmidt/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1961

Information on related materials

Publications:- Slovenski biografski leksikon, 3. zv., Ljubljana 1925 - 1932, str. 331
- Enciklopedija Slovenije 4, Ljubljana 1990, str. 39
 

Descriptors

Entries:  Hohenwart Franc Jožef Hanibal (1771-1844), naravoslovec ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1834
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24990
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database