SI AS 884 Hohenwart Franc Jožef Hanibal, 1834-1834 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 884
Signatura PE AP:SI AS 884
Prejšnje signature PE:AS 884
Naslov PE:Hohenwart Franc Jožef Hanibal
Čas nastanka PE:1834 - 1834
Količina PE:1 kos
Obseg (tekoči metri):0,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Hohenwart Franc Jožef Hanibal (1771-1844)
Historiat ustvarjalca:Hohenwart baron Franc Jožef Hanibal, tudi Hochenwart (Ljubljana, 24. 5. 1771 - 2. 8. 1844), naravoslovec. Naravoslovje in rudarstvo je študiral na Dunaju. Bil je predsednik Kranjske kmetijske družbe 1827 - 1834, organizator in vodja Deželnega muzeja v Ljubljani. Muzeju je daroval bogate zbirke konhilij, kapnikov, mineralov, rastlin, živali idr. Napisal je prvi vodnik po Deželnem muzeju v Ljubljani.
Historiat PE:Gradivo sta skupaj z gradivom Sigismuna Hohenwarta (glej AS 885) izročila Karel grof Hohenwart leta 1844 in gospod Obereigner 23. 2. 1932 in 24. 3. 1932.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:rokopis o karakteristikah žuželke Leptoderus Hohenwartii Schmidt/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1961

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Slovenski biografski leksikon, 3. zv., Ljubljana 1925 - 1932, str. 331
- Enciklopedija Slovenije 4, Ljubljana 1990, str. 39
 

Deskriptorji

Vnosi:  Hohenwart Franc Jožef Hanibal (1771-1844), naravoslovec (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1834
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24990
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS