SI AS 885 Hohenwart Sigismund, 1769-1801 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 885
Ref. code AP:SI AS 885
Former reference codes:AS 885
Title:Hohenwart Sigismund
Creation date(s):1769 - 1801
Extent:1 mapa
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Hohenwart Sigismund (1745-1825)
Administration history:Hohenwart baron Sigismund (Celje, 1745 - Linz, 1825), duhovnik in botanik, od 1809 škof v Linzu. Prej je živel na Koroškem, kjer se je ukvarjal z naravoslovnimi vedami, predvsem z botaniko. Njegovi herbariji in obsežne zbirke metuljev, hroščev, ptičev mineralov in kohonij so v štajerskem deželnem muzeju Joanneumu.
Archival history:Glej AS 884

Information on content and structure

Content:dnevnik potovanja po Holandiji/ 2 pismi/ diploma regensburškega botaničnega društva/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1961

Information on related materials

Publications:- Slovenski biografski leksikon, 3. zv., Ljubljana 1925 - 1932, str. 335 - 336
 

Descriptors

Entries:  Hohenwart Sigismund (1745-1825), duhovnik in botanik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1801
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24992
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database