SI AS 891 Janežič Konrad, 1886-1937 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 891
Signatura PE AP:SI AS 891
Prejšnje signature PE:AS 891
Naslov PE:Janežič Konrad
Čas nastanka PE:1886 - 1937
Količina PE:1 škatla
Obseg (tekoči metri):0,10
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Janežič Konrad (1867-1945)
Historiat ustvarjalca:Janežič Konrad (Radovljica, 17. 2. 1867 - 1945), pravnik. Pravo je končal na Dunaju in 1889 promoviral. Pripravništvo je opravljal v Trstu in Pulju (pri dr. M. Laginji). 1896 je pravil odvetniški izpit in odprl odvetniško pisarno v Kamniku, nato v Voloskem (Istra). Bil je ustanovni član Vodnikove družbe v Ljubljani leta 1926.
Historiat PE:Gradivo je 16. 12. 1968 izročila AS Tonja Janežič iz Ljubljane.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:osebni dokumenti: šolska spričevala, doktorska diploma, advokatura/ gradivo o delovanju v Voloskem: seznami dokumentov rodbine Janežič, izkazi pisarniških listin, potrdila odvetniške zbornice v Trstu/ odvetništvo v Kamniku: imenovanje in razrešitev, zadolžnice, sodelovanje z Odvetniško zbornico v Ljubljani/ korespondenca/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1968
 

Deskriptorji

Vnosi:  Janežič Konrad (1867-1945) (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1937
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25004
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS