SI AS 891 Janežič Konrad, 1886-1937 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 891
Ref. code AP:SI AS 891
Former reference codes:AS 891
Title:Janežič Konrad
Creation date(s):1886 - 1937
Extent:1 škatla
Running meters:0.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Janežič Konrad (1867-1945)
Administration history:Janežič Konrad (Radovljica, 17. 2. 1867 - 1945), pravnik. Pravo je končal na Dunaju in 1889 promoviral. Pripravništvo je opravljal v Trstu in Pulju (pri dr. M. Laginji). 1896 je pravil odvetniški izpit in odprl odvetniško pisarno v Kamniku, nato v Voloskem (Istra). Bil je ustanovni član Vodnikove družbe v Ljubljani leta 1926.
Archival history:Gradivo je 16. 12. 1968 izročila AS Tonja Janežič iz Ljubljane.

Information on content and structure

Content:osebni dokumenti: šolska spričevala, doktorska diploma, advokatura/ gradivo o delovanju v Voloskem: seznami dokumentov rodbine Janežič, izkazi pisarniških listin, potrdila odvetniške zbornice v Trstu/ odvetništvo v Kamniku: imenovanje in razrešitev, zadolžnice, sodelovanje z Odvetniško zbornico v Ljubljani/ korespondenca/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1968
 

Descriptors

Entries:  Janežič Konrad (1867-1945) ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1937
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25004
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database