SI AS 914 Krek Miha, 1933-1934 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 914
Signatura PE AP:SI AS 914
Prejšnje signature PE:AS 914
Naslov PE:Krek Miha
Čas nastanka PE:1933 - 1934
Količina PE:1 mapa
Obseg (tekoči metri):0,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Krek Miha (1897-1969)
Historiat ustvarjalca:Krek Miha (Leskovica, 29. 9. 1897 - Cleveland, 18. 11. 1969), politik. Pravo je študiral v Zagrebu in Ljubljani, kjer je 1930 doktoriral. Od 1921 je politično deloval v okviru SLS, do 1935 je imel v Ljubljani odvetniško pisarno. Od 1935 - 1943 je bil minister v jugoslovanskih vladah (v jugoslovanski emigrantski vladi je bil podpredsednik vlade). Kot član vlade v Londonu je seznanjal zaveznike s slovenskim vprašanjem. 1947 se je preselil v ZDA. Nastopal je tudi kot publicist, govornik in predavatelj.
Historiat PE:Gradivo je leta 1948 izročil FZC.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:advokatski spisi/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1966

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 6, Ljubljana 1992, str. 5
 

Deskriptorji

Vnosi:  Krek Miha (1897-1969), dr., pravnik in politik (Fizične osebe\)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1934
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25048
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS