SI AS 1086 Zbirka filmov, 1905-2017 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1086
Signatura PE AP:SI AS 1086
Prejšnje signature PE:AS 1086
Naslov PE:Zbirka filmov
Čas nastanka PE:1905 - 2017
Količina PE:30.352 filmskih kolutov
2727 DVD, CD, Blu ray
61 LTO, DCP, HD
12.020 naslovov
Obseg (tekoči metri):1493,00
Zvrsti arhivskega gradiva:Filmsko gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Zbirka filmov vsebuje večino pomembnejše slovenske filmske produkcije dokumentarnih, igranih in animiranih filmov od leta 1905 dalje, ko je ljutomerski advokat dr. Karel Grossmann posnel kratka filma Sejem v Ljutomeru in Odhod od maše v Ljutomeru.
Zbirka je v današnji obliki začela nastajati leta 1968, ko je Arhiv Slovenije na podlagi Zakona o arhivskem gradivu in o arhivih (Ur.l. SRS, št. 4/66) prevzel skrb za varovanje filmskega gradiva za območje vse Slovenije. Pred tem je za ohranitev slovenske filmske dediščine skrbel predvsem Triglav film, ki je poleg lastne produkcije zbiral in hranil tudi starejše slovenske filme, nastale pred letom 1945. Arhiv Slovenije je sprva posvečal največ pozornosti prav tem filmom, ki so bili zaradi neustreznih pogojev hranjenja pri Triglav filmu v zelo slabem stanju, poleg tega pa so bili večinoma posneti na gorljivem (nitro) traku. Poskrbel je za njihovo kopiranje, gorljive trakove pa deponiral v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu (od tam so bili vrnjeni v AS, skupaj z drugimi filmi Triglav filma, ki jih je hranila ta ustanova, junija 1991).
Med pomembnejšimi producenti pred letom 1945 so bili Emona film, Slovenija film, Sava film, Prosvetna zveza Ljubljana in Agrofilm založbe Kmečka knjiga. Filme so snemali tudi zasebni snemalci, npr. Metod Badjura, Veličan Bešter, dr. Marijan Foerster, Božidar Jakac (tudi v ZDA), Viktor Kink, Janko Ravnik, Čoro Škodlar, Stane Viršek in drugi, od katerih jih je Arhiv Slovenije odkupil ali pa jih je z njihovim dovoljenjem kopiral. Jedro zbirke pa tvorijo filmi dveh največjih povojnih producentov, Triglav filma in Vibe filma. Večina njunih filmov je bila prevzeta do konca leta 1972, veliko pa tudi še v poznejših letih. Med ostalimi pomembnejšimi povojnimi producenti, od katerih je AS prevzel filmsko gradivo do konca leta 1997, so: Unikal studio Ljubljana, Zavod SRS za produktivnost dela v Ljubljani, Foto Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS oziroma Slovenska vojska, Filmservis, Blow up, Studio 16, Univerzum, Eksportprojekt, Elektro Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, Pionirski dom, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in drugi.
Zbirka je leta 1974 obsegala skoraj 800 naslovov, leta 1977 992 naslovov, leta 1993 1.810 naslovov in konec leta 1997 okrog 4.000 naslovov, leta 2012 pa 8936 naslovov.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:Slovenski filmi, posneti do leta 1948, spadajo v zvrst dokumentarnega (večinoma kratkega dokumentarnega) filma, ki imajo izjemoma tudi elemente igranega filma (npr. V kraljestvu Zlatoroga, Triglavske strmine). Skoraj vsi so nemi in črnobeli, vendar že iz zadnjih predvojnih let izhajata tudi prvi barvni in prvi zvočni film. Prikazujejo kraje in pokrajine, objekte, osebe, kulturne, športne in politične dogodke. Ohranili so se tudi filmi partizanskih snemalcev.
Iz prvega povojnega obdobja so zlasti pomembni filmski obzorniki, ki prikazujejo povojno obnovo države, delo mladinskih delovnih brigad, industrializacijo, politične manifestacije in kongrese, boj za zahodno mejo, parade, kulturne in športne prireditve, kolektivizacijo v kmetijstvu, pa tudi politične procese.
V petdesetih letih so začeli pogosteje snemati dokumentarce o naravnih lepotah, etnografskih in krajinskih značilnostih posameznih mest in območij, narovoslovne filme, filme o zdravstvu, turistične in reklamne filme ter portrete kulturnih in javnih osebnosti.
Najstarejši celovečerni igrani film, Na svoji zemlji, je nastal leta 1948 (v zbirki se nahaja skoraj vsa slovenska produkcija celovečernih in kratkih igranih filmov), najstarejši animirani film v zbriki, 7 na en mah, pa je nastal leta 1952.

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:- arhivski inventarji:
I. Nemanič: Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhiu Republike Slovenije, Ljubljana 1982
I. Nemanič: Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Dokumentarni, igrani in animirani filmi, Ljubljana 1998 (druga, dopolnjena izdaja inventarja Filmsko gradivo Arhiva SR Slovenije iz leta 1982)
I. Nemanič: Filmsko gradivo Arhiva Republike Slovenije 1905 - 1993, Ljubljana 1998
T. Rezec Stibilj, L. Tršan: Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 2000
T. Rezec Stibilj, V. Sunčič, L. Tršan: Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 2002
I. Nemanič: Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 2002
L. Tršan: Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 2010

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:L. Tršan: Trideset let Slovenskega filmskega arhiva, v: Slovenski film in njegovo varovanje, 30 let Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 1998, str. 9 - 22
- monografske publikacije:
I. Nemanič: Filmi Metoda in Milke Badjura 1926-1969, Ljubljana 1994
L. Tršan: Slovenski film in njegovo varovanje, Ljubljana 1998
I. Nemanič: Filmski zapisi Božidarja Jakca 1929-55, Ljubljana 2005
T. Rezec Stibilj: Slovenski dokumentarni film 1945-1958, Ljubljana 2005
- katalogi razstav:
I. Nemanič, A. Ljubič: Filmski obzornik zrcalo časa 1946-1951, Ljubljana 1991
I. Nemanič: Filmska ustvarjalnost Metoda in Milke Badjura 1926-69, Ljubljana 1995
- videoprodukcija
Slovenski turistični film, Ljubljana 2008
 

Datoteke

Datoteke:
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2017
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25366
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS